Naše poslání

Stále zdokonalujeme a zkvalitňujeme naši bohatou a pestrou činnost dle zájmu široké veřejnosti. Využíváme nové metody a trendy práce, tak aby naše činnost byla vždy atraktivní a každý si našel to, co ho baví a naplňuje. Jsme a stále chceme být flexibilní, stabilní a vyhledávanou vzdělávací a společenskou organizací.

Kdo jsme

 • krajské školské zařízení nabízející zájmové vzdělávání i volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé, seniory i pedagogické pracovníky
 • zařízení, které pracuje od roku 1984
 • otevřené zařízení od pondělí do neděle od rána do večera
 • profesionální tým interních a externích pracovníků i zahraničních dobrovolníků
 • akreditovanou organizací pro projekty ESS – Quality label – dobrovolnictví
 • akreditovanou organizací vzdělávání v rámci DVPP
 • okresním koordinátorem soutěží MŠMT ČR
 • místním centrem DofE Award
 • krajským koordinátorem celostátní soutěže NerfLigy
 • krajským koordinátorem projektu Sousedé plus a auditu FamilyFriendlyCommunity
 • odpovědná organizace Jihomoravského kraje v soutěži ceny hejtmana JMK
 • zřizovatelem Dětské skupiny Klubíčko a Dětského klubu Horizont
 • víceúčelové zařízení pro konání pravidelný a příležitostných komerčních aktivit

Co nabízíme

 • širokou škálu vzdělávacích a zájmových aktivit pro všechny věkové kategorie
 • spolupráci se školami, subjekty, organizacemi a spolky
 • mezinárodní spolupráci
 • bezpečné prostředí
 • motivaci, podporu a vedení k rozvoji osobnosti
 • pronájmy prostor, ubytování, stravování
 • zapůjčení kostýmů a deskových her

Ke stažení

Historie SVČ

 • 40. výročí založení organizace

 • 2. rekonstrukce budovy v rámci projektu IROP - Komunitní centrum HORIZONT
 • mimořádná epidemiologická situace v souvislosti s pandemií COVID-19
 • realizace on-line vzdělávání a distančních aktivit
 • realizace projektů
 • realizace soutěží MŠMT ČR on-line formou

 • rozšíření pravidelné, příležitostné a táborové činnosti
 • reakreditace Evropské dobrovolné služby
 • spolupráce s Městem Ivančice na projektech k zajištění bezpečnosti ve městě
 • rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí
 • rekonstrukce ICM a klubu mládeže
 • získání pověření k auditu Family Friendly Community
 • získání čestného uznání hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • organizační zajištění (stravování, ubytování) krizového štábu v rámci „ptačí chřipky“
 • získání grantu na 16 dobrovolníků v rámci projektu Strategické EDS programu Erasmus+
 • příprava prorodinných opatření v rámci auditu Family Friendly Community – koordinace ve městě Ivančice
 • zapojení do preventivního projektu Rubikon
 • koordinace projektu Sousedé 55+ v rámci JMK
 • získání 3. místa ceny hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • rekonstrukce budovy
 • realizace projektu OPŽP – Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE
 • realizace projektu IROP – Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice
 • realizace projektu OPZ – Příměstské tábory s Horizontem
 • realizace projektu OPZ – Dětská skupiny
 • realizace projektu OPVVV - Šablony II. pro Horizont
 • získání 2. místa ceny hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • získání národního i mezinárodního ocenění za společenskou odpovědnost
 • 35. výročí založení organizace
 • mimořádná epidemiologická situace v souvislosti s pandemií COVID-19
 • přechod na on-line a distanční aktivity zájmového vzdělávání
 • realizace projektů ESS
 • zřízení nových webových stránek
 • realizace soutěží MŠMT ČR on-line formou
 • příprava realizace projektu IROP - Komunitní centrum Horizont
 • získání akreditace pro projekty ESS – Quality label – dobrovolnictví 

 • opuštění budovy na staré hasičce a stěhování do budovy bývalé speciální školy na Réně
 • zřízení R-klubu mládeže a ICM v nových prostorách budovy na Réně
 • získání certifikace ICM při SVČ Ivančice do 31.12.2015
 • zapojování se do mezinárodních projektů, spolupráce se zahraničními partnery
 • ukončení činnosti na statku Padochovka k 1.6.2011
 • koordinace krajské Bambiriády
 • zapojení do Evropského roku dobrovolnictví 2011
 • zřízení mediálního studia při ICM a R-klubu mládeže
 • zapojování do projektů MŠMT, nadací jejich plnění
 • zvýšení počtu dobrovolníků EDS programu Mládež v akci
 • zřízení nové pobočky v Nových Bránicích – New Bej Club (otevřený klub pro mládež) k 14.2.2012
 • zapojení do Kampaně Právo mladých na informace 2012
 • propagace činnosti na celostátních akcích: CVVZ, veletrh Go a Region Tour
 • nový design organizace, zavedení nového loga
 • zapojení do projektů EU: OPVK, Mládež v akci, Erasmus +
 • zřízení nové pobočky v Dolních Kounicích – Kónus Klub (otevřený klub pro mládež) k 1.6.2013
 • přestěhovaní do budovy zřizovatele na Zemědělské ulici 619/2, komplexní činnost pod jednou střechou
 • zřízení nového klubu pro mládež – FreeZ klub
 • rozšíření doplňkové činnosti
 • oslavy 30. výročí založení organizace
 • nastavení spolupráce s novým vedením města
 • spolupráce na mezinárodní výměně mládeže YOUTO 2015 s Městem Oslavany
 • zvýšení počtu pracovníků
 • zahájení oprav a úprav budovy
 • získání certifikace SVČ v rámci projektu OPVK
 • založení taneční skupiny T.A.D crew
 • stálá spolupráce se zahraničními partnery na projektech Erasmus+
 • založení družiny FreeZtko ve spolupráci se ZŠ T.G.M. v Ivančicích
 • zapojení do projektů Iniciativy mládeže – Mládež kraji JMK
 • zapojení do Nerf ligy
 • aktivní zapojení do krajského a národního parlamentu

 • získání akreditace vysílající, hostitelské a koordinující organizace Evropské dobrovolné služby v rámci programu Mládež v akci
 • zapojování se do větších projektů a grantů
 • koordinace postupových soutěží (Nebojme se Evropy, Vertigo, Evropa našima očima)
 • zařazení Mateřského a rodinného centra Klubíčko do celonárodní sítě mateřských center         
 • zahájení spolupráce se školami v rámci adaptačních programů a výletů
 • pořádání příměstských táborů
 • zapojování do projektové činnosti dle jednotlivých oddělení
 • spolupráce s Házenkářským klubem Ivančice
 • hostování prvních dobrovolníků EDS
 • oslava 25. výročí založení organizace

 • stěhování do budovy Komerční banky na Komenského náměstí 12 a staré hasičky na Tesařově náměstí 7
 • otevření klubu mládeže Medúza
 • nové příležitosti k rozšíření a obohacení činnosti DDM
 • zapojování do komunitního plánování, Tvorba vize komunity Ivančice
 • organizace výměnných zahraničních pobytů
 • pořádání výukových programů pro školy a vzdělávacích programů pro dospělé
 • organizace nových akcí (Dámské kluby, Mistrovství Ivančic, A´t žijí duchové, Adventní odpoledne, Den kdy svítí Světlušky)
 • koordinace okresních soutěží MŠMT
 • oslava 20. výročí založení organizace
 • koordinace krajské postupové soutěže Paragraf  11/55
 • organizace vzdělávacích kurzů pro veřejnost (počítačové kurzy, kurzy týmové spolupráce, kurzy účetnictví)
 • přejmenování organizace na Středisko volného času Ivančice 

 • stěhování do budovy po MŠ na Komenského náměstí 7
 • otevření Tvořivé dílny
 • otevření Dětského centra
 • vznik úspěšných zájmových kroužků: country skupina Ivančická Virginia 
  a Ivančické mažoretky Kopretina
 • stěhování do prostor Besedního domu
 • rozvoj vzdělávacích seminářů a výukových programů např.: Velikonoční a Vánoční dílny
 • pořádání kulturně – společenských akcí
 • otevření klubu pro mládež Okno
 • rozšíření spontánní činnost
 • pořádání akcí na klíč pro okolní obce, města, organizace i firmy, např.: Zábavné dny s K-servisem, Diskotéky v Neslovicích, akce ke Dni dětí
 • rozšíření činnosti pro všechny věkové kategorie
 • pořádání nových akcí jako např.: Kamínka, Záchranáři v akci, apod.
 • spolupráce s IZV Hořovice, AISIS Kladno 

 • založení Jezdeckého oddílu Palma Ivančice za podpory ZD Bořitov
 • přechod do právní subjektivity s novým názvem Dům dětí a mládeže Ivančice, DDM se stává příspěvkovou organizací k 9.12.1992
 • otevření nových možností, činnost se rozšířila do MŠ, ZŠ i do okolních obcí, sportovních areálů, byly navázány kontakty s mnoha zařízeními
 • zapojování se do projektů a grantů
 • získání dalších prostor v budově v ulici Ve Sboru
 • zakoupení dalších jezdeckých koní,  zahájení hipoterapie
 • velký nárůst zájmových kroužků, letních a zimních táborů, akcí jako např.: Pohádkový les, Mikuláš na městě, Slet čarodějnic
 • nárůst zájmových kroužků v okolních obcí a městech
 • půjčování sportovního a dalšího materiálu
 • zapojení do pedagogického projektu „Dokážu to?“

 • příprava prostor v budově na náměstí Palackého 27
 • jmenování Jany Heřmanové do funkce ředitelky
 • 20.12.1984 slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mládeže
 • postupné narůstání činnosti, zájmových kroužků, akcí jako např.: Maškarní karneval, Den Lidových milicí, Partyzánský samopal, apod.
 • stěhování do nové budovy na Komenského náměstí 20
 • obhájení existence zařízení tohoto typu a přejmenování organizace na Městský dům dětí a mládeže Ivančice 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit