Výukové  programy

Výukové programy pro školy


Nabízíme Vám tematicky ucelené bloky, které svým obsahem mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit učivo. To vše formou zážitkových, interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě důrazu na odborný obsah, podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků i zapojení jednotlivce. 

 

Nabídka výukových programů pro mateřské školy ke stažení ZDE

Nabídka výukových programů pro 1. stupeň ZŠ ke stažení ZDE

Nabídka výukových programů pro 2. stupeň ZŠ ke stažení ZDE

 

Kontaktní osoba:

Eva Čožíková, 724 530 829, evacozikova@svcivancice.cz

 

Pobytové  akce

Pobytové akce pro školy


Plánujete vícedenní pobytovou akci a potřebujete pomoct s logistikou, naplánovat program, vytipovat zajímavé místo nebo zajistit personální obsazení?

Máme zkušenosti s adaptačními kurzy, školními výlety, školami v přírodě, lyžařskými kurzy.

Na tyto pobytové akce Vám připravíme program zaměřený na týmovou spolupráci, komunikativní dovednosti, skupinovou dynamiku, tábornické a branné dovednosti, zážitkové a sportovní aktivity, poznávání hlavního města Prahy, dalších měst a zemí.

Máme databázi vhodných objektů, postaráme se o administrativu, naši lektoři jsou zkušení a proškolení s profesionálním přístupem.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Ondřej Podolský, DiS., 604 338 449, podolsky@svcivancice.cz

Jednodenní  akce

Jednodenní akce pro školy


Zajistíme a zorganizujeme pro Vás jakoukoliv akci dle Vašeho přání např.: k významným i mezinárodním dnům (Den jazyků, Den Země, Den Evropy, Den vody, Den dětí apod.), k oslavám i významným příležitostem Vaší školy, jednodenní školní výlety s programem, sportovní den s netradičními aktivity, branný den apod.

 

Kontaktní osoba:

Ivana Ondrová, 604 750 710, ondrova@svcivancice.cz

Soutěže  MŠMT

Soutěže, přehlídky pro školy


Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2023/2024 v okrese Brno-venkov ZDE

 

Oblastní koordinátor:  

Bc. Simona Chabinová

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

604407269, chabinova@svcivancice.cz

Více informací o soutěžích MŠMT zde

Další

Další nabídka pro školy


  • ke školním výletů, školám v přírodě i dalším pobytovým akcím můžete využít naše ubytovací zařízení Horizont
  • během celého roku pořádáme pro pedagogické pracovníky akreditované kurzy MŠMT
  • můžete se zapojit do Nerf Ligy
  • pomůžeme Vám připravit šablony OPVVV
  • do své výuky můžete zapojit zahraniční dobrovolníky Evropské dobrovolné služby, které každoročně hostuje naše organizace
  • zajistíme doprovodné programy, ozvučení i moderování Vaší akce
  • nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů
  • zajistíme pro Vás příměstské tábory
  • můžete se zapojit do mezinárodních výměn mládeže

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Markéta Chmelíčková, 607933695, chmelickova@svcivancice.cz

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit