Výukové  programy

Výukové programy pro školy


Nabízíme tematicky ucelené bloky, které svým obsahem mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit učivo všech stupňů škol. To vše formou zážitkových, interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě důrazu na odborný obsah, podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků i zapojení jednotlivce.

Na základě naší nabídky si můžete programy začlenit do svého plánu práce/ŠVP.

Nabídka výukových programů pro 1. stupeň ZŠ zde

Nabídka výukových programů pro 2. stupeň ZŠ zde

 

Kontaktní osoba:

Bc. Simona Chabinová, 604 407 269, chabinova@svcivancice.cz

 

Pobytové  akce

Pobytové akce pro školy


Plánujete vícedenní pobytovou akci a potřebujete pomoct s logistikou, naplánovat program, vytipovat zajímavé místo nebo zajistit personální obsazení?

Máme zkušenosti s adaptačními kurzy, školními výlety, školami v přírodě, lyžařskými kurzy.

Na tyto pobytové akce Vám připravíme program zaměřený na týmovou spolupráci, komunikativní dovednosti, skupinovou dynamiku, tábornické a branné dovednosti, zážitkové a sportovní aktivity, poznávání hlavního města Prahy, dalších měst a zemí.

Máme databázi vhodných objektů, postaráme se o administrativu, naši lektoři jsou zkušení a proškolení s profesionálním přístupem.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Ondřej Podolský, DiS., 604 338 449, podolsky@svcivancice.cz

Jednodenní  akce

Jednodenní akce pro školy


Zajistíme a zorganizujeme pro Vás jakoukoliv akci dle Vašeho přání např.: k významným i mezinárodním dnům (Den jazyků, Den Země, Den Evropy, Den vody, Den dětí apod.), k oslavám i významným příležitostem Vaší školy, jednodenní školní výlety s programem, sportovní den s netradičními aktivity, branný den apod.

 

Kontaktní osoba:

Ivana Ondrová, 604 750 710, ondrova@svcivancice.cz

Soutěže  MŠMT

Soutěže, přehlídky pro školy


Oblastní koordinátor:  

Bc. Simona Chabinová

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

604407269, chabinova@svcivancice.cz

Více informací o soutěžích MŠMT zde

Další

Další nabídka pro školy


  • ke školním výletů, školám v přírodě i dalším pobytovým akcím můžete využít naše ubytovací zařízení Horizont
  • během celého roku pořádáme pro pedagogické pracovníky akreditované kurzy MŠMT
  • můžete se zapojit do Nerf Ligy
  • pomůžeme Vám připravit šablony OPVVV
  • do své výuky můžete zapojit zahraniční dobrovolníky Evropské dobrovolné služby, které každoročně hostuje naše organizace
  • zajistíme doprovodné programy, ozvučení i moderování Vaší akce
  • nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů
  • zajistíme pro Vás příměstské tábory
  • můžete se zapojit do mezinárodních výměn mládeže

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Markéta Chmelíčková, 607933695, chmelickova@svcivancice.cz

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit