Tábory pro matky s dětmi

  • táborová základna Štěrkoviště, Otrokovice
Termín Tábor Hlavní vedoucí
23.7.-30.7.2022 tábor pro matky s dětmi 1 Mgr. Jana Heřmanová
30.7.-6.8.2022 tábor pro matky s dětmi 2 Mgr. Jana Heřmanová
Informace


Počet účastníků:  50

Určeno pro:  matky i babičky s dětmi

Úplata:  do 8 let 2.900 Kč*, do 15 let 3.700 Kč**, ostatní 4.400 Kč

Úplata zahrnuje:  ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, program, pedagogičtí a provozní pracovníci

Záloha 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, zbývající doplatek do 20.6.2022.

 

Ubytování: budova (5 lůžkové pokoje)

Doprava: vlastní 

  

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz         

 

Program:                               

Společné aktivity pro dospělé s dětmi i pro nejmenší, větší děti a dospělé zvlášť, sport, cvičení, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové a tvořivé aktivity, hry a soutěže, tvořivá dílna, program bude motivován celotáborovou hrou.

 

Cíl:                                         

Účastníci tábora budou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, budou upevňovat mezilidské vztahy, poznávat nové kamarády, rozvíjet komunikaci, zdravou soutěživost, vzájemnou toleranci a spolupráci, rozvíjet pohádkové role, tvořivost, představivost, fantazii, posilovat vlastní sebevědomí.

 

* tj. do dne, který předchází dni 8. narozenin

** tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin

 

Upozorňujeme, že již při přihlášení na tábory by měli účastníci respektovat vždy aktuální mimořádná opatření MZd. Při pozdějším odhlášení nebudeme brát zřetel na důvody odhlášení kvůli nesplnění aktuálních mimořádných opatření MZd.

 

Jaké to bylo


FOTO - I. turnus

VIDEO - I. turnus

FOTO - II. turnus

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit