Tábory pro matky s dětmi

  • táborová základna Štěrkoviště, Otrokovice
Přihlásit
Termín Tábor Hlavní vedoucí
24.7.-31.7.2021 Tábor pro matky s dětmi 1 Mgr. Jana Heřmanová, interní pracovník SVČ
31.7.-7.8.2021 Tábor pro matky s dětmi 2 Mgr. Jana Heřmanová, interní pracovník SVČ
Informace


Počet účastníků:  50

Určeno pro:  matky i babičky s dětmi

Úplata:  do 8 let 2.700 Kč*, do 15 let 3.400 Kč**, ostatní 4.100 Kč

Úplata zahrnuje:  ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, program, pedagogický dozor

Záloha 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, zbývající doplatek do 20.6.2021.

 

Ubytování: budova (5 lůžkové pokoje)

Doprava: vlastní (předpokládáme, že z epidemiologických důvodů nebude možné střídání turnusů)

  

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz         

 

Program:                               

Společné aktivity pro dospělé s dětmi i pro nejmenší, větší děti a dospělé zvlášť, sport, cvičení, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové a tvořivé aktivity, hry a soutěže, tvořivá dílna, program bude motivován celotáborovou pohádkovou hrou – TOY STORY – příběh hraček - kostým s sebou.

  

Cíl:                                         

Účastníci tábora budou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, budou upevňovat mezilidské vztahy, poznávat nové kamarády, rozvíjet komunikaci, zdravou soutěživost, vzájemnou toleranci a spolupráci, rozvíjet pohádkové role, tvořivost, představivost, fantazii, posilovat vlastní sebevědomí.

 

Budou dodržena všechna epidemiologická pravidla.

 

* tj. do dne, který předchází dni 8. narozenin

** tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit