Tábor pro táty s dětmi

  • táborová základna Štěrkoviště, Otrokovice
Přihlásit
Termín Tábor Hlavní vedoucí
7.8.-14.8.2021 Tábor pro táty s dětmi Mgr. Tomáš Holý, interní pracovník SVČ
Informace


Počet účastníků:  50

Určeno pro:  táty s dětmi

Úplata:  do 8 let 2.700 Kč*, do 15 let 3.400 Kč**, ostatní 4.100 Kč

Úplata zahrnuje:  ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, program, pedagogický dozor

Záloha 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, zbývající doplatek do 20.6.2021.

 

Ubytování: budova (5 lůžkové pokoje)

Doprava: doprava vlastní (předpokládáme, že z epidemiologických důvodů nebude možné střídání turnusů)

 

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

      

Program:                               

Společné aktivity pro táty s dětmi, sport, cvičení, dobrodružství, koupání, výlety, táboráky, noční hry, zážitkové a tvořivé aktivity, hry a soutěže, tvořivá dílna, program bude motivován celotáborovou hrou. 

  

Cíl:                                         

Účastníci tábora budou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, budou upevňovat mezilidské vztahy, poznávat nové kamarády, rozvíjet komunikaci, zdravou soutěživost, vzájemnou toleranci a spolupráci,  tvořivost, představivost, fantazii, posilovat vlastní sebevědomí.

 

Budou dodržena všechna epidemiologická pravidla.

 

* tj. do dne, který předchází dni 8. narozenin

** tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin

 

 

 

 

                                                                                    

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit