Mírové vzdělávání

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2022-2-CZ01-ESC30-SOL-000091297

Datum zahájení:   01.08.2022

Datum ukončení:   31.07.2023

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Cílem projektu je praktické vzdělávání k mírové tématice, proč konflikt vzniká a jak na něj aktivně reagovat, jak ho řešit a jak mu předcházet i do budoucna. Během doby trvání projektu vytvoříme celkem dva kurzy pro pedagogy a pracovníky s mládeží,  jehož cílem je vzdělat pedagogy a pracovníky s mládeží v oblasti mírových a demokratických hodnot, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Ti pedagogové a pracovníci s mládeží, kteří tento kurz absolvují, budou poté vytvářet s naší spoluprací konkrétní dvouhodinové programy pro žáky, děti či studenty z ČR a Ukrajiny, aby jim pomohli lépe spolu vycházet skrze poznání sebe samotných i druhých a uvědomění si hodnoty všech zúčastněných.

Místo konání: Ivančice

Počet členů realizační skupiny: 5

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit