Záchranáři v akci 2023
 • 15.10.2023
 • 15.00
 • Ivančice, Zemědělská 2
Informace


přehlídka záchranných a bezpečnostních složek ČR

VIDEOUPOUTÁVKA

PROGRAM

15.00   ZAHÁJENÍ

15.05   AEROKLUB BRNO SLATINA – seskok parašutistů/dle počasí

15.10   POLICIE ČR – základní cviky poslušnosti a zadržení nebezpečného pachatele policejním psem

15.25   POLICIE ČR – ukázka výcviku policejních koní

15.40   ARMÁDA ČR – provedení výsadku z vrtulníku Mi – 171Š/průlet - dle počasí

15.50   HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JMK 

16.10   KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA ČR – ukázka poslušnosti a speciálních výcviků psa

16:45   LOSOVÁNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

16.50   VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO – kynologie poslušnost a zadržení pachatele, ukázka zákroku jednotky

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • 102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR PROSTĚJOV - vozidla IVECO 4X4 LOV50B, LRD 130 KAJMAN
 • VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO - výzbroj, vozidlo pro přepravu vězněných osob
 • HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JMK - cisternová automobilová stříkačka, výstroj a výzbroj
 • REKRUTAČNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO - vozidla TOYOTA HILUX, T 810
 • POLICIE ČR - vozidlo s radarem, technika, výstroj a výzbroj
 • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JMK - vybavení posádky
 • MĚSTSKÁ POLICIE BRNO - mobilní poradenské centrum prevence kriminality
 • SDH NĚMČICE, SDH KRATOCHVILKA - ukázka techniky, soutěže pro děti, první pomoc
 • BESIP - bezpečně na silnici, speciální brýle, simulující požití alkoholu a drog
 • AIRSOFT - ukázka zbraní a střelnice
 • MORAVSKÝ BiVoj - ústroj a výstroj ČS legií, soutěž pro děti - lov na kance
 • KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA ČR - vybavení záchranářů a psů
 • KLUB VOJENSKÉ HISTORIE Krasnyj Parasjonok - historie 1. sv. války
 • AEROKLUB BRNO SLATINA - padáková technika, výstroj parašutisty
 • SVČ DÍLNIČKA PRO DĚTI  - „VYROB SI SÁM“
 • VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Záchranáři pastelkou“
 • OBČERSTVENÍ
Jaké to bylo


V neděli 15. října odpoledne se konal 18. ročník přehlídky záchranných a bezpečnostních složek ČR, která nese název ZÁCHRANÁŘI V AKCI. Smyslem této akce, pořádané od roku 1998, je představit divákům, pomocí praktických ukázek zásahů, připravenost členů jednotlivých záchranných a bezpečnostních složek ČR. Návštěvníci mají možnost v průběhu akce sledovat postupy řešení krizových situací a také komunikovat se členy jednotek, získávat tak informace, které sami v případě potřeby využijí. 

V úvodu představila Policie ČR základní cviky poslušnosti a zadržení nebezpečného pachatele policejním psem za oddělení služební kynologie. Jak probíhá výcvik a co musí zvládat při zákrocích policejní koně z oddělení služební hipologie, jsme mohli vidět v další ukázce. Koně zdolávaly překážky nebo procházely barevnou kouřovou clonou. Přelet vrtulníku Mi-171Š zajistili členové vojenského útvaru Sedlec Armády ČR. Vrtulník slouží k přepravě osob a materiálu. Větrné počasí nedovolilo provedení plánovaného výsadku parašutistů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v ukázce představil, jak se zachovat při vzniklém požáru v domácím prostředí, jak postupovat a čeho se vyvarovat. Dalším tradičním účastníkem této akce je Kynologická záchranná jednotka ČR. Ve své ukázce předvedli základní představení psa a psovoda, ukázky poslušnosti a speciálních cviků a dohledání ztracené osoby. Jednotka, založená již roku 1989, se věnuje výcviku záchranných psů. Členové soutěží na mezinárodních akcích. Jednotka je registrovaná na Ministerstvu vnitra a členové jsou povoláváni k praktickým zásahům na oficiálních pátracích akcích k vyhledání v sutinách nebo plochách s účinností pro ČR i zahraničí. Diváci mohli vidět, jak pejsci zvládli dohledat osoby. Z řad dětí byl velký zájem zapojit se do ukázky, schovávaly se do hromady krabic a pejsci je s radostí vyštěkávali-označovali, kde hledané osoby jsou. V poslední dynamické ukázce se představili příslušníci Vězeňské služby ČR, Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. V navozené situaci předvedli zadržení pachatele a zákrok příslušníků-psovodů se služebním psem při nezákonném jednání vězněných osob.

Návštěvníci měli během odpoledne možnost navštívit jednotlivé stánky přítomných jednotek a organizací. Seznámit se s vybavením i získat od přítomných členů zajímavé informace. Armáda ČR, jednotka 102. průzkumného praporu Prostějov, představila IVECO 4x4 LOV 50 B  - lehké obrněné vojenské vozidlo s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí, sloužící k výcviku a plnění bojových úkolů a LRD 130 KAJMAN obrněné vozidlo, postavené na upraveném podvozku Land Rover Defender 130, které má ochranu proti střepinám a je vybaveno pro montáž kulometů. Přítomni byli také zástupci Rekrutačního pracoviště Brno, Krajské vojenské velitelství, 74 mechanizovaný prapor Bučovice. Představili ruční zbraně i třínápravové vojenské terénní nákladní vozidlo Tatru T810 a Toyotu Hilux, upravenou pro armádní potřeby. Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence nabídl návštěvníkům prohlídku vozidla, určeného pro přepravu vězněných osob a výzbroj, která obsahovala samopal vz.58 a EVO, pistole vz. CZ 75, brokovnice a donucovací prostředky. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje představilcisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra. Zájemci si mohli prohlédnout vybavení automobilu, oděv protichemický i proti sálavému teplu. Policie ČR měla na svém stánku opět spoustu zajímavých exponátů. Prohlédnout, ale i osahat si tak mohli návštěvníci výstroj a výzbroj, kterou používají ke své činnosti příslušníci Police.  Dopravní policisté představili vozidlo, vybavené radarem k měření rychlosti řidičů. Policejní preventisté nabídli zájemcům možnost ověřit své znalosti související nejen s bezpečností silničního provozu. Zástupci Zdravotnické záchranné služby JMK na svém stanovišti informovali o tom, jak postupovat při záchraně života, jak správně dávat 1. pomoc, k dispozici byly také sanitky vybavené pro akutní případy záchrany zdraví i života. Zájemci si mohli vyzkoušet resuscitační figurínu i ošetřit zranění. Městská policie Brno měla zastoupení ve speciálně přizpůsobeném vozidle VW Transportér, které slouží jako mobilní poradenské centrum. Vozidlo nabízí různé formy prevence kriminality a seznamuje s dalšími nežádoucími jevy. Veřejnost zde získala informace o možnostech ochrany před trestnou i přestupkovou činností. S profesionálními hasiči úzce spolupracují členové sboru dobrovolných hasičů. SDH Němčice představil hasičská auta i výstroj. Stejně tak SDH Kratochvilka, který má k dispozici vůz CAS 25 LIAZ. Dobrovolní hasiči představili svoji techniku a pro děti měli připraveny soutěže. Již tradičně měl na této akci svůj stánek BESIP. Pro dospělé byly k zapůjčení speciální brýle, simulující požití alkoholu, drog a únavu, děti vyplňovaly testy s dopravní problematikou a mohly si vyzkoušet kolotoč s kvízovými otázkami z oblasti dopravy. BESIP naši akci podporuje dlouhodobě. Airsoftovou střelnici, která je v blízkosti areálu si také mohli vyzkoušet všichni zájemci. Spolek Moravský BiVoj se zabývá historií bitev a vojenstvím ve středověku, I. A II. Světové válce. Pro diváky měli připravenu ukázku rekrutace, pro děti lov na kance a výstavku výstroje a výzbroje vojáka československých legií včetně chladných i palných zbraní. Na stanovišti Kynologické záchranné jednotky ČR se zájemci podrobně seznamovali s činností jednotky, prohlédli si vybavení pro zásah v terénu i vybavení psa, nutné při zákrocích. Členové Klubu vojenské historie Krasnyj Parasjonok návštěvníkům představili ústroj a výstroj československých legií a zdravotnic, fungujících v carské armádě i u legií. Také předvedli flankirovku, což je tanec se šavlí, kterou se naši legionáři naučili na východní frontě. Návštěvníci měli dále možnost si v naší mobilní polytechnické dílně vyrobit ze smršťovací folie přívěsky, v nabídce bylo dočasné tetování, děti využívali skákací hrad Mikroregionu Ivančicko a také se zapojili do soutěže „Záchranáři pastelkou. Namalované obrázky jsme na akci losovali o ceny, budou také vystaveny v prostorách recepce SVČ Ivančice.

Děkujeme všem členům jednotek a partnerům akce za spolupráci.

Partneři akce:

Město Ivančice

Mikroregion Ivančicko

BESIP

Podklady pro článek jsou čerpány od zástupců zúčastněných složek a organizací.

VIDEO  z akce 

 

 

 

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit