Příměstské tábory s Horizontem

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007724

Datum zahájení:   01.01.2018

Datum ukončení:   31.12.2020

Výše dotace:   997.050,00 Kč

 

Účel dotace: realizace příměstských táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku s cílem přispět k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházet sociálnímu vyloučení prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin

Cílové skupiny: osoby pečující o malé děti

Klíčové aktivity:

klíčová aktivita č. 1 – Řízení projektu

klíčová aktivita č. 2 – Příměstské tábory

Videogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit