Příměstské tábory s Horizontem 2

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011875

Datum zahájení:   01.01.2021

Datum ukončení:   31.10.2022

Výše dotace:   1.375.687,50 Kč

 

Cílem projektu je přispívat k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházení sociálnímu vyloučení prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Brána Brněnska.

Klíčové aktivity:

klíčová aktivita č. 1 – Řízení projektu

klíčová aktivita č. 2 – Příměstské tábory

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit