Dětský klub a příměstské tábory s Horizontem

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016371

Datum zahájení:   01.01.2021

Datum ukončení:   31.12.2022

Výše dotace:   3.521.705,60 Kč

 

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a soukromého života rodičů dětí z 1. stupně ZŠ - provozování dětského klubu a příměstských táborů.

Klíčové aktivity:

klíčová aktivita č. 1 – Dětský klub - aktivita A

klíčová aktivita č. 2 – Příměstské tábory - aktivita B

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit