Dětská skupina

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008237

Datum zahájení:   01.02.2018

Datum ukončení:   31.10.2020

Výše dotace:   2.731.392,00 Kč

 

Popis projektu:

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Zemědělská 619/2, Ivančice

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi od 1 roku do předškolní docházky

 

Účel dotace: 

vybudování a provoz zařízení péče o děti v rámci realizace projektu

 

Aktivity projektu:

Vybudování zařízení péče o děti, 1.2.2018-31.10.2018

Provoz zařízení péče o děti – 1. pololetí, 1.11.2018-28.4.2019

Provoz zařízení péče o děti – 2. pololetí, 1.5.2019-31.10.2019

Provoz zařízení péče o děti – 3. pololetí, 1.11.2019-29.4.2020

Provoz zařízení péče o děti – 4. pololetí, 1.5.2020-31.10.2020

Žádost o zápis do systému elektronické evidence Dětských skupin byla schválena:

 

Označení dětské skupiny: Dětská skupina KLUBÍČKO
Poskytovatel: Středisko volného času Ivančice
: 44946902
Vznik oprávnění: 14.11.2018
Zahájení provozu: 19.11.2018

 

Fotogalerie


Videogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit