Dětská skupina - SVČ Ivančice 2

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017008

Datum zahájení:   01.11.2020

Datum ukončení:   30.04.2022

Výše dotace:   1.900.494 Kč

 

Projekt navazuje již na předchozí realizovaný projekt Dětská skupina - SVČ Ivančice.

 

Označení dětské skupiny: Dětská skupina KLUBÍČKO
Poskytovatel: Středisko volného času Ivančice
: 44946902
Vznik oprávnění: 14.11.2018
Zahájení provozu: 19.11.2018

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Cílová skupina: rodiče s dětmi od 1 roku do předškolní docházky

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit