Šablony II. pro Horizont

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010833

Datum zahájení:   01.02.2019

Datum ukončení:   31.01.2021

Výše dotace:   3 452 484,00

 

Cíl projektu: personální podpora SVČ (školní asistent, sociální pedagog, kariérový poradce), rozvoj kompetencí (projektový den), realizace dvou klubů (klub zábavné logiky a deskových her, klub sociálních a občanských kompetencí)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit