Vzděláváním k úspěchu

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ1.07/3.1.00/50.0154

Datum zahájení:   01.10.2014

Datum ukončení:   30.09.2015

Výše dotace:   -

 

Partneři projektu:

1/ Jihomoravský kraj: region Ivančicko

 • Obec Nové Bránice
 • Obec Čučice
 • Obec Nová Ves
 • Obec Moravské Bránice
 • Obec Hlína
 • Česká
 • Rozseč nad Kunštátem
 • Jamolice

2/ Kraj Vysočina:  region Ivančicko

 • Obec Dukovany
 • Dolní Vilémovice
 • Rouchovany
 • Kožichovice

 

Záměr projektu:

Projekt Vzděláváním k úspěchu je zaměřen na vzdělávání občanů v obcích do 2000 obyvatel. Projekt bude realizován v Jihomoravském kraji v mikroregionu Ivančicko a v kraji Vysočina v mikroregionu Třebíčsko – z každé oblasti bylo vybráno 5 obcí. V každé obci budou realizovány vzdělávací semináře ze tří základních oblastí: digitální technologie, finanční gramotnost a základy podnikání. Cílovou skupinou projektu jsou ekonomicky aktivní občané, tedy ti, kteří jsou zaměstnání anebo již dosáhli určitého stupně vzdělání a na trh práce vstupují. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na ty účastníky, kterým mohou projektové aktivity napomoct k lepšímu uplatnění na trhu práce.

 

Klíčové aktivity:

 • Odborná projektová konference
 • Vzdělávání občanů v oblasti digitálních technologií
 • Vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti
 • Vzdělávání občanů v oblasti základů podnikání
 • Mobilní učebna pro vzdělávání občanů

 

Cíle projektu:

1/ Hlavní cíl:

 • prostřednictvím odborného vzdělávání zvýšit kompetence občanů malých obcí tak, aby se dokázali lépe uplatnit na trhu práce

1/ Dílčí cíle:

 • navázat spolupráci se starosty malých partnerských obcí a zpracovat společnou strategii cílové skupiny
 • zrealizovat celkem 8 seminářů v každé obci
 • zajistit pro tyto semináře lektory, kteří již mají zkušenosti se vzděláváním dospělých, především pedagogických pracovníků
 • nabídnout účastníkům návazné konzultace s lektorem pro zpracování osobního akčního plánu
 • zařadit do seminářů prostor pro diskusi nad konkrétním zadáním účastníků a nad řešením jejich vlastních problémových situací
 • vést, motivovat účastníky seminářů k celoživotnímu vzdělávání
 • tvořit obsah seminářů interaktivně

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit