Rozšiřování kompetencí pedagogů

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.41/02.0028

Datum zahájení:   01.03.2013

Datum ukončení:   28.02.2015

Výše dotace:   -

 

Název projektu: Rozšiřování kompetencí pedagogických pracovníků školských zařízeních v rámci zvyšování kvality i efektivity celkového vzdělávacího a výchovného procesu v Jihomoravském kraji pod záštitou SVČ Ivančice

 

Partneři projektu:

 • SVČ Ivančice
 • DDM Blansko
 • SVČ Rosice
 • SVČ Pohořelice
 • DDM Veselí nad Moravou
 • DDM Vyškov
 • DDM Znojmo
 • DDM Moravský Krumlov

 

Záměr projektu:

Projekt reaguje na potřeby Středisek volného času v jihomoravském kraji. Organizátorem a realizátorem celého projektu je Středisko volného času Ivančice. Zaměření projektu jsou jednodenní - dvoudenní   vzdělávací semináře, které jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky. Nastavení kvality, hodnocení a certifikace „hvězd“ SVČ. Inovace ŠVP. Jednotlivé vzdělávací semináře jsou rozděleny do 6 klíčových aktivit:

 

Klíčové aktivity:

 • Podpora klíčových kompetencí u celých pedagogických týmů
 • Mentoring (ředitelů koučů a koordinátora ŠVP) v jednotlivých zapojených organizacích
 • Jazykové vzdělávání pro pedagogy
 • Realizace  jednorázových aktivit  dle zájmů pedagogů v SVČ
 • Podpora vedení tří-členného managementu v SVČ
 • Hodnocení  a certifikace kvality činnosti v SVČ na základě vypracovaných metodik

 

Cíle projektu:

 • podpořit proces zavádění změn = směřují k trvalému rozvoji SVČ /bude realizován prostřednictvím jednorázových seminářů a  mentoringu (pozorování a supervize) dle potřeb manažerských týmů  jednotlivých organizací
 • nastavit  hodnotící  systém kvality středisek volného času
 • dosáhnout kvalitního trvalého rozvoje středisek volného času
 • podpořit celkové vzdělávání  pedagogů v jejich osobnostním rozvoji a pozitivním přístupu
 • zlepšit jazykové dovedností pracovníků
 • propojit osobní konzultace i praktickou pomoc mentorů-kaučů, hodnotitelů a metodiků kvality
 • vytvořit dvě publikace: Metodika a příklady dobré praxe ŠVP v SVČ, Metodika hodnocení kvality a certifikace hvězd SVČ

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit