Šablony s Horizontem

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0004163

Datum zahájení:   01.01.2023

Datum ukončení:   31.12.2025

Výše dotace:   2.506.551,00 Kč

 

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit