Inovační Klub Ivančice - podpora nadaných žáků a žákyň

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   0018/7/NAD/2024

Datum zahájení:   01.01.2024

Datum ukončení:   31.12.2024

Výše dotace:   150.000 Kč

 

Účel poskytnutí dotace:

  • podpoření zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky s důrazem na tvůrčí činnost, kritické myšlení a propojování a praktické využití jednotlivých disciplín přírodovědných a technických oborů
  • zabezpečení péče a podpory o nadané žáky v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
  • zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního a zájmového vzdělávání pro nadané žáky
  • realizace odborného soustředění, pořádaného pro vybrané účastníky ústředního kola, před jejich vysláním na mezinárodní kola soutěží v maximální délce 7 dnů
  • podpořit odborná soustředění vybraných žáků/řešitelů ústředních kol vědomostních soutěží před mezinárodní soutěží

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit