Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004972

Datum zahájení:   01.01.2017

Datum ukončení:   31.12.2019

Výše dotace:   14.291.253,90 Kč

 

Účel dotace: rekonstrukce a vybavení 10 specializovaných polytechnických, jazykových a mediálních učeben a zázemí, vybudování výtahu

Popis projektu: projekt je zaměřen na rekonstrukci a vybavení 10 specializovaných učeben/dílen a odpovídajícího zázemí (sklady, toalety, šatny), součástí je řešení bezbariérovosti SVČ

Projekt realizujeme za účelem:

1. rozšíření a modernizace nabídky výukových programů a volnočasových aktivit v oblastech polytechnické výchovy, jazykového vzdělávání a práce s digitálními technologiemi

2. vytvoření nabídky celoživotního vzdělávání pro dospělé ve vybraných kvalifikacích v návaznosti na regionální trh práce. 

Cíle projektu

Cílem projektu je zrekonstruovat a vybavit 10 učeben a odpovídající zázemí v SVČ Ivančice tak, aby bylo možné:
1. nabídnout jednotlivcům a školám kvalitní, moderně zpracované a interaktivně vedené vzdělávací aktivity zaměřené zejména na technické a řemeslné činnosti, jazykové vzdělávání a práci s digitálními technologiemi (nově bude vytvořeno 17 výukových programů)
2. rozšířit nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit (kroužků, seminářů, kurzů) a využívat v nich moderní výukové přístupy a technologie (nově bude nabízeno 34 kroužků)
3. nově nabídnout celoživotní vzdělávání dospělých v návaznosti na NSK a ve spolupráci s regionálními firmami, tak aby zájemcům další vzdělávání skutečně pomohlo zvýšit svou uplatnitelnost na regionálním trhu práce (nabídneme vzdělávání v 6 odborných kvalifikacích poptávaných v regionu)
4. zajistit funkční a kvalitní internetové připojení pro rekonstruované učebny digitálních technologií
5. umožnit bezbariérový přístup k novým službám SVČ

Zaměření rekonstruovaných učeben:
 

Technické a řemeslné zaměření:

1. Multifunkční pracovní dílna pro předškolní věk a první stupeň ZŠ

2. Řemeslná dílna pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a dospělé (tkaní, šití, práce s textilem, vlnou, proutí, aj)

3. Hrnčířská a sklářská dílna

4. Kovodílna a elektrodílna

5. Dřevodílna, a pořízení mobilního vybavení pro venkovní technické a řemeslné činnosti (toto vybavení bude umístěno v jednom z rekonstruovaných skladů a bude využíváno v areálu SVČ při velkých akcích, kde se program odehrává venku a při letních táborech v SVČ)

Práce s digitálními technologiemi a jazykové vzdělávání:

6. PC učebna zaměřená na semináře, školení, kurzy

7. PC učebna zaměřená na výuku cizích jazyků

8. PC učebna pro informační technologie (zaměřena na projektovou činnost a samostatnou práci)

9. Mediální učebna pro film, dabing, žurnalistiku, 3D modelování a design

10. Foto učebna (ateliér a pokročilé zpracování fotografií) 

 

Celkové výdaje: 21.347.000 Kč 

Výše dotace: 14.291.253,90 Kč  

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Videogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit