audit family friendly community

Příjemce:   -

Registrační číslo:   -

Datum zahájení:   01.01.2015

Datum ukončení:   31.12.2015

Výše dotace:   -

 

Město Ivančice se zapojilo do projektu Audit familyfriendly. Slovo audit si mnoho lidí spojuje s kontrolou a čísly, tady má však význam jiný. Vychází z latinského audire, což znamená slyšet, naslouchat. Anglicky termín familyfriendlycommunity se dá zase doslovně přeložit jako rodinně-přátelská-obec. Chápeme tedy audit jako proces zjišťování potřeb a naslouchání návrhům, jak udělat město takové, aby se v něm rodiny cítily dobře, aby bylo k rodinám přátelské.

 

Audit je rozdělen na osm životních fází člověka, a to

  1. Těhotenství a narození dítěte
  2. Rodina s kojencem
  3. Malé dítě do tří let
  4. Dítě v mateřské škole
  5. Dítě školního věku
  6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
  7. Období po aktivním rodičovství / vztah prarodiče, děti, vnoučata /
  8. Senioři

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit