Tančíme v tom spolu 2

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2020-2-CZ01-ESC31-078599

Datum zahájení:   01.09.2020

Datum ukončení:   31.08.2021

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Tímto projektem chceme především zvýšit kapacitu taneční skupiny zapojením dalších potencionálních účastníků, kteří s námi budou spolupracovat na pravidelných i nepravidelných aktivitách. Dále se zaměřit se na kondici, zdatnost a vytrvalost tanečníků, kterou vnímáme jako současný problém mnoha dětí i mládeže. Další klíčovou výzvou je zorganizování regionální taneční soutěže a tím rozvinout nová partnerství a výměnu zkušeností s ostatními tanečními skupinami. V neposlední řadě se zaměříme na mediální výstupy ve smyslu natáčení videoklipů našich tréninků, vystoupení, soutěží, provádět reflexi v rámci i mimo skupinu, hodnotit vystoupení a tím se zlepšovat, vychytávat chyby a především zviditelňovat skupinu, mateřskou organizaci i program ESS.

Místo konání: Ivančice

Počet členů organizační skupiny: 7

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit