S florbalem ke společným cílům

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2020-3-CZ01-ESC31-094113

Datum zahájení:   01.01.2021

Datum ukončení:   31.12.2021

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Tímto projektem chceme:

  • oslovit mladé lidi a zapojit je do našich aktivit, zaměřit se především na ekonomicky, sociálně, zdravotně znevýhodněné a jedince s poruchami učení, děti a mládež z rodin pocházejících z tzv. třetích zemí, jiných národností a menšin žijících v mikroregionu Ivančicko, které bychom tímto projektem chtěli začlenit do této florbalové komunity a motivovat je ke zvyšování jejich sebevědomí a seberealizaci v rámci využití volného času, k získávání nových dovedností pro jejich další osobní a profesní život a tím minimalizovat jejich handicapy
  • poskytnout zapůjčení herního vybavení ekonomicky, sociálně, zdravotně znevýhodněným a jedincům s poruchami učení, dětem a mládež z rodin pocházejících z tzv. třetích zemí, jiných národností a menšin žijících v mikroregionu Ivančicko a jinak znevýhodněným jedincům a umožnit jim tak realizovat se a účastnit se v této sportovní aktivitě s co nejmenšími finančními náklady
  • zkvalitnit a obohatit naši činnost o nové prvky, postupy, metody a zkušenosti
  • rozšířit naše možnosti i s mezinárodním aspektem
  • rozvíjet každého účastníka po psychické i fyzické stránce, pro další osobní i profesní rozvoj v dalším životě
  • šířit myšlenku seberealizace, týmové spolupráce, předávání zkušeností
  • zapojovat nejnovější tréninkové prvky, metody a styly
  • snažit se rozvíjet individuální schopnosti, talent, kreativitu, ale také týmovou spolupráci

Místo konání: Ivančice

Počet členů organizační skupiny: 6

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit