Já, ty, on, ona - my (víš, kam jít)

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2020-3-CZ01-ESC31-094120

Datum zahájení:   01.01.2021

Datum ukončení:   31.12.2021

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Tímto projektem chceme: 

  • vytvořit prostor, kde se bude mládež scházet a inspirovat okolí
  • nabídnout mladým lidem příležitost zapojit se do plánovaných aktivit projektu
  • oslovit nové mladé lidi a zapojit je do našich aktivit
  • poskytnout zázemí a příležitost k naplňování jejich cílů a řešení problémů
  • umožnit mládežníkům přístup k něčemu zajímavému co doma nemají
  • podílet se na řešení problémů a neustupovat před nimi
  • zvýšit zájem o kvalitní naplňování volného času u mladých lidí
  • poznat smysl a cíl učení, získat cenné zkušenosti pro osobní rozvoj
  • cítit se výjimečně v moderním prostředí

Místo konání: Ivančice

Počet členů organizační skupiny: 5

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit