Horizont pro Ukrajinu

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2022-2-CZ01-ESC30-SOL-000091068

Datum zahájení:   01.08.2022

Datum ukončení:   31.07.2023

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Cílem projektu je zaměřit se na integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti v okolí. 

Projektem chceme podpořit zapojení co největšího spektra jednotlivců do solidárních činností a aktivní participaci účastníků.

Místo realizace: Ivančice

Počet členů realizační skupiny: 5

 

HORIZONT PRO UKRAJINU 

Horizont pro Ukrajinu je název ročního solidárního projektu, který pětičlenná skupina mladých lidí realizuje od srpna 2022 s cílem integrovat ukrajinské občany, především maminky s dětmi a mládež do 17 let, žijící ve městě Ivančice a okolí, do naší společnosti. Nejrůznějšími aktivitami se chceme zaměřit na integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti v okolí. Do aktivit se zapojují také české maminky s dětmi, a tak vzniká aktivní participace, soudržnost, vzájemné porozumění a respekt k oběma národním skupinám. Projekt je spolufinancován Evropským sborem solidarity Evropské unie a podporován Střediskem volného času Ivančice.

Záměrem a náplní projektu Horizont pro Ukrajinu jsou jednorázové a pravidelné aktivity různého zaměření, které nám pomáhá realizovat Středisko volného času Ivančice. Projekt odstartoval v srpnu a bude trvat do července 2023. Dosud proběhlo koncem letních prázdnin Pohádkové dopoledne, kdy se děti zapojovaly do venkovních her a soutěží, doplněných loutkovým divadlem, v září naučná Zábavná stezka plná hádanek a rébusů, říjnové Zábavné podzimní tvoření a listopadové Hrátky s keramikou, kde se nejen děti seznamovaly s keramickou hlínou a společně s rodiči vyráběli vánoční dekorace. Již nyní probíhají přípravy na Vánoční tvoření či Deskohrátky, které nás čekají v následujících měsících. Do července se ještě uskuteční cvičení, naučný program o životě na farmě, společné pečení, výlet s poznáváním Ivančic a okolí nebo olympiáda všestrannosti. Souběžně s těmito akcemi probíhá pro maminky s dětmi setkávání se společným programem.

Tímto projektem chceme prohloubit vztahy nejen v rodinách, ale i mezi rodinami navzájem, dále integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti okolí. 

Mgr. Daniela Hájková, členka realizačního týmu projektu, 14.11.2022

 

AKTIVITY PROJEKTKU 

 

U-KLUB - otevřený klub pro děti a mládež se spontánní i organizovanou činností, pondělí – pátek, 14-17 hod., SVČ Ivančice, (září 2022-červen 2023)

DOPOLEDNÍ SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI - společné setkávání maminek a jejich dětí v herních prostorách, výměna zkušeností, tvorba přátelství, navození příjemné atmosféry a odbourání jazykové bariéry, úterý, 10-11 hod., SVČ Ivančice, (listopad 2022-duben 2023)

 

26.7.- 29.7. 2023, Vícedenní setkání realizační skupiny 

 • závěrečnou aktivitou našeho projektu Horizont pro Ukrajinu bylo vícedenní setkání s naší koučkou a projektovou koordinátorkou SVČ Ivančice, toto setkání bylo zaměřeno hlavně na  vyhodnocení veškerých aktivit našeho ročního projektu, vyhodnocení cílů, které byly stanoveny před realizací jednotlivých aktivit, naplnění všech klíčových kompetencí směrem k účastníkům, seznámení se závěrečnou zprávou projektu, zprávou účastníků a dokončení youthpassů

26.6.2023, Setkání kouče s realizační skupinou

 • příprava na závěrečnou zprávu, práce na youthpassech, atd.

20.6.2023, Poznáváme Ivančice

 • zábavná procházka městem s úkoly, zajímavostmi a procházkou po Ivančicích, bylo připraveno celkem 7 zastavení po Ivančicích, všichni, kteří došli do cíle, tak získali při předložení karty drobné odměny, tuto aktivitu navštívilo 12 dětí a 4 dospělí

9.5.2023, Olympiáda všestrannosti

 • pro děti bylo připraveno 15 netradičních sportovních úkolů, všem účastníkům byly rozdány medaile a diplomy za netradiční olypidáu, tuto aktivitu navštívilo 36 dětí a 10 dospělých

11.4.2023 a 2.5.2023, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, propagace projektu, práce na youthpassech, atd.

6.4.2023, Velikonoční pečení 

 • účastníci si vytvořili velikonoční, linecké cukroví prostřednictvím velikonočních vykrajovátek, vyrobené z 3D tiskárny, vyzkoušeli si i zdobení s cukrářskými barvami, lepidlem a dalšími ozdobami, dále si vytvořili sáček s velikonočními obrázky, ve kterém si odnesli upečené cukroví, na závěr dostali recept, tuto aktivitu navštívilo 21 dětí a 11 dospělých

21.3.2023, Hravě zdravě na farmě

 • naučný program o farmě, která žijí na farmě, účastníci plnili i různé pohybové úkoly a hádanky společně s maminkami a na závěr si vyzkoušeli, jak se mele oves na ovesné vločky a společně si připravili zdravou svačinku, děti dostaly také osvědčení za splněný program, tuto aktivitu navštívilo 12 dětí a 11 dospělých

 2.3.2023, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, propagace projektu, práce na youthpassech, atd.

28.2.2023, Dopolední cvičení pro maminky 

 • cvičení pro maminky bylo zaměřeno na protahovací, uvolňovací a kompenzační cvičení, pro děti byl připraven hrací koutek, cvičební dráha, cvičení probíhalo pod vedením profesionální lektorky, tuto aktivitu navštívilo 11 dětí a 4 dospělí

11.2.2023, Divadelní představení – POHÁDKOVÉ KOČIČINY

 • pohádkové, divadelní představení doprovázené zpěvem a rekvizitami, před představením byla připravená tvořivá dílna tematicky k představení, při zahájení tvořivé dílny byly vysvětleny postupy jednotlivých výrobků, jednotlivé výrobky byly například: dřevěný magnet kočky, papírová škraboška kočky, tuto aktivitu navštívilo 30 dětí a 20 dospělých

3.2. 2023, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, propagace projektu, práce na youthpassech, atd.

17.1.2023, Deskohrátky

 • aktivita zaměřena na seznámení s deskovými hrami, turnaje mezi dětmi, tuto aktivitu navštívilo 13 dětí

9.1.2023, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, propagace projektu, práce na youthpassech

9.12.2022, Vánoční odpolední tvoření

 • účastníci se seznámili s tvořivými aktivitami s vánoční tématikou, jejich postupy, pro naladění vánoční atmosféry jsme pouštěli vánoční koledy, účastníci si mohli vyrobit stromeček z korálek, sněhuláka z ponožek i svícínek ze dřeva, tuto aktivitu navštívilo 20 dětí a 12 dospělých

1.12.2022, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, propagace projektu, atd.

10.11.2022, Hrátky s keramikou 

 • účastníci si na této akci mohli vytvořit keramický věnec nebo vánoční ozdoby, společně se věnovali i vánočním zvykům v zemích Evropy, tuto akci navštívilo 15 dětí a 10 dospělých

3.11.2022, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, atd.

26.10. 2022, Zábavné podzimní dopoledne

 • zábavné tvořivé dopoledne pro české a ukrajinské maminky, rodiče s dětmi, programem akce byly výrobky s podzimní tématikou, tuto aktivitu navštívilo 20 dětí a 12 dospělých

11.10.2022, Setkání kouče s realizační skupinou

 • plán a hodnocení aktivit na další období, atd.

21.9.2022, Zábavná stezka pro maminky s dětmi

 • zábavná stezka plná hádanek, úkolů, rébusů s tajenkou, které děti společně s maminkami, rodiči plnili, tuto aktivitu navštívilo 20 dětí a 9 dospělých

15.9.-16.9. 2022, Vícedenní workshop pro členy realizačního týmu

 • workshop zaměřený na seznámení s digitálními nástroji a jak je správně používat, dále v rámci tohoto vícedenního workshopu možnost se naučit, jak zpracovávat foto, video pro využití propagace aktivit projektu

13.9. 2022, Setkání kouče s realizační skupinou

 • strategie a plán projektu, možná rizika, plán na další období
 • plán vícedenního workshopu se zaměřením na digitální nástroje a jak je správně používat

30. 8. 2022, Pohádkové dopoledne pro maminky s dětmi

 • loutkové divadlo s pohádkou Draka Bolí zub, které bylo doplněno zpíváním a hraním na drumbeny, dalším programem byly zábavné hry a úkoly ve venkovním areálu s pohádkovou tématikou, tuto aktivitu navštívilo 50 dětí a 22 dospělých

3.8. 2022, Setkání kouče s realizační skupinou

 • strategie a plán projektu, možná rizika, plán na další období, atd.

 

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit