Horizont pro Ukrajinu

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2022-2-CZ01-ESC30-SOL-000091068

Datum zahájení:   01.08.2022

Datum ukončení:   31.07.2023

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Cílem projektu je zaměřit se na integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti v okolí. 

Projektem chceme podpořit zapojení co největšího spektra jednotlivců do solidárních činností a aktivní participaci účastníků.

Místo realizace: Ivančice

Počet členů realizační skupiny: 5

 

HORIZONT PRO UKRAJINU 

- je název ročního solidárního projektu, který pětičlenná skupina mladých lidí realizuje od srpna 2022 s cílem integrovat ukrajinské občany, především maminky s dětmi a mládež do 17 let, žijící ve městě Ivančice a okolí, do naší společnosti. Nejrůznějšími aktivitami se chceme zaměřit na integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti v okolí. Do aktivit se zapojují také české maminky s dětmi, a tak vzniká aktivní participace, soudržnost, vzájemné porozumění a respekt k oběma národním skupinám. Projekt je spolufinancován Evropským sborem solidarity Evropské unie a podporován Střediskem volného času Ivančice.

Záměrem a náplní projektu Horizont pro Ukrajinu jsou jednorázové a pravidelné aktivity různého zaměření, které nám pomáhá realizovat Středisko volného času Ivančice. Projekt odstartoval v srpnu a bude trvat do července 2023. Dosud proběhlo koncem letních prázdnin Pohádkové dopoledne, kdy se děti zapojovaly do venkovních her a soutěží, doplněných loutkovým divadlem, v září naučná Zábavná stezka plná hádanek a rébusů, říjnové Zábavné podzimní tvoření a listopadové Hrátky s keramikou, kde se nejen děti seznamovaly s keramickou hlínou a společně s rodiči vyráběli vánoční dekorace. Již nyní probíhají přípravy na Vánoční tvoření či Deskohrátky, které nás čekají v následujících měsících. Do července se ještě uskuteční cvičení, naučný program o životě na farmě, společné pečení, výlet s poznáváním Ivančic a okolí nebo olympiáda všestrannosti. Souběžně s těmito akcemi probíhá pro maminky s dětmi setkávání se společným programem.

Tímto projektem chceme prohloubit vztahy nejen v rodinách, ale i mezi rodinami navzájem, dále integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti okolí. 

Mgr. Daniela Hájková, členka realizačního týmu projektu, 14.11.2022

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit