Letʼs make a story

Typ aktivity:   mobilita pracovníků s mládeží

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2021-1-CZ01-KA153-YOU-000008629

Datum zahájení:   01.09.2021

Datum ukončení:   01.03.2023

Výše dotace:   52.191 Euro

 

Partneři projektu/Project partners: Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány - Maďarsko/Hungary, 3D Friends - Lotyšsko/Latvia, Yeghvard youth ecological NGO - Arménie/Armenia, CENTER FOR EUROINITIATIVES - Ukrajina/Ukraine, TDM 2000 ODV - Itálie/Italy, Chance - Bildung, Jugend und Sport BJS gGmbH - Německo/Germany, HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA - Řecko/Greece, International Foundation for Y-PEER Development - Bulharsko/Bulgaria, NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI - Kypr/Cyprus, YOUTH FOR THE WORLD NON-ENTREPREUNARIAL (NON-COMMERCIAL) - Gruzie/Georgia

 

CZECH text

První část mezinárodního školícího kurzu Let´s make a story se konala na začátku listopadu 2022 v Ivančicích. Pracovníci s mládeží, učitelé i studenti vysláni zahraničními partnerskými organizacemi se na Horizontu vzdělávali v tvorbě komiksů. Účastníci se během 7 dnů naučili, jak vytvořit příběh a jak tento příběh namalovat ve formě komiksu. Každý z přítomných si zkoušel vytvořit návrh vlastního komiksu na společenské nebo i vzdělávací téma. 

Ve volném čase pak účastníci navštívili Slovanskou epopej v Moravském Krumlově i město Brno. Nechyběl ani interkulturní večer, kde si účastníci pochutnali na dobrotách z dané země.

Účastníci byli hostováni Střediskem volného času Ivančice. Školící kurz byl podpořen a spolufinancován evropským programem Erasmus+.

Markéta Chmelíčková, projektový koordinátor

-----

ENGLISH text

The first part of the international training course Let's make a story took place at the beginning of November 2022 in Ivančice. Youth workers, teachers and students sent by foreign partner organizations were trained in the creation of comics at Horizont. During 7 days, the participants learned how to create a story and how to paint this story in the form of a comic. Each of those present tried to create their own comic on a social or educational topic.

In their free time, the participants visited the Slavic Epic in Moravský Krumlov and the city of Brno. There was also an intercultural evening, where the participants enjoyed delicacies from the countries.

The participants were hosted by Středisko volného času Ivančice. The training course was supported and co-financed by the European program Erasmus+.

Markéta Chmelíčková, project coordinator

 

The program was well-planned and designed. The trainers were very professional and friendly. They made drawing easy. We learned many new things. The venue was beautiful and the accomodation was good. We had huge foods. The schedule was flexible. We had excellent opportunity to move around the towns and enjoy and explore beautiful landskape and culture.

The fellow trainees were very friendly. The organizers especially Marketa and Aneta were very helpful. I also want to mention the persons delivering foods in the dining. They were very friendly and alwas took care of our choices to make us happy with food.

Thank you very much.

Md Sohel Parvez, participant from Hungary

 

FROM THE EVALUATION OF TC

... friendly learning environment, a way from a simple task to a comlicated meaningful final project, kindness, understanding, ...

... many practical examples, not only in drawing and making stories, but in teaching, learning, team building, ...

... the overall training programme was well-prepared and excellent, I liked the atmosphere and the vibe of the group I was working with, ...

... I got deeper in storytelling methods, undrestood how I can use it to inspire and help my students and team to simplyfy the info, I can draw everything, thank you for inspiration, ...

... conncting with others, enjoying and spending time with new people, learning in enjoyable in any way, ...

... inspiration to draw more, inspiration for NGO work , other findings: everyone can draw, teamwork is everything, people create the atmosphere of this training, ...

... it was great how much time we dedicated to creativity and drawing, the environment was really friendly and pleasant, ...

... I learnt how to make a story, to make it in a correct way with right sequences, ...

... we had a lot of practice, we drew a lot, this inspired me to draw even more to improve skills, I learned about the basic points, thanks to which I was able to draw my own comic, ...

Fotogalerie


Videogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit