tvořivá dílnička

pro žáky ZŠ

Kód: 000000

Úroveň: 1.-5. třída ZŠ

Věk: 6-11

Popis:

Výtvarně keramický kroužek žáky ZŠ, kde si vyzkouší, jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků) s výtvarnými aktivitami (kresba, malba, práce se dřevem, papírem, textilem, stříhání, lepení, dekorování a další techniky). Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 0/hrazeno z dotace

Kapacita: 15

Zahájení: 20.09.2023

Ukončení: 29.05.2024

Den: středa

Hodina: 14:15-15:15

Místo: ZŠ Radostice

Místnost:

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Tereza Mezníková

TEL.: -

EMAIL: -

pro děti MŠ

Kód: 000000

Úroveň: děti MŠ

Věk: 4-6

Popis:

Výtvarně keramický kroužek pro děti 4-6 let, kde si vyzkouší, jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků) s výtvarnými aktivitami (kresba, malba, práce se dřevem, papírem, textilem, stříhání, lepení, dekorování a další techniky). Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 0/hrazeno z dotace

Kapacita: 15

Zahájení: 20.09.2023

Ukončení: 29.05.2024

Den: středa

Hodina: 15:15-16:15

Místo: MŠ Radostice

Místnost:

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Tereza Mezníková

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit