pohybové hrátky


rodiče s dětmi od 2 do 5 let

Kód: 00000

Věk: rodiče a děti 2-5

Popis:

Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybu dítěte, používáme klasické i netradiční pomůcky, stavíme opičí dráhy, pohybujeme se s říkadly a to vše zábavnou formou. Permanentku je možné si vyzvednout na recepci SVČ Ivančice po úhradě dané úplaty. Permanentka je nepřenosná a doba platnosti je 4 měsíce od úhrady úplaty. Platnost permanentky neprodlužujeme.

Úplata: 600 Kč/10 vstupů/dítě

Kapacita: 20

Zahájení: 19.09.2022

Ukončení: 29.05.2023

Den: pondělí

Hodina: 16-17

Místo: Ivančice

Místnost: tělocvična ZŠ TGM

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Tereza Savarová

TEL.: 603 390 893

EMAIL: savarova@svcivancice.cz

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit