hrátky s hlínou


Hrátky s hlínou

Kód: 111332

Úroveň: děti MŠ

Věk: děti MŠ

Popis:

Seznámení se základními keramickými technikami, práce s různými druhy hlíny, dekorování keramiky, plošné a prostorové práce.

Úplata: 1200 Kč

Kapacita: 12

Zahájení: 05.10.2021

Ukončení: 31.05.2022

Den: úterý (sudý týden)

Hodina: 16-17

Místo: MŠ Tetčice

Místnost: třída MŠ

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Eva Čožíková

TEL.: 724530829

EMAIL: evacozikova@svcivancice.cz

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit