Keramický ateliér


Keramický ateliér

Kód: 111058

Věk: 15-99

Popis:

Seznámení s keramickými technikami podle dovedností i pokročilosti, točení na kruhu, plošné i prostorové práce, modelování z různých druhů hlíny, dekorování keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami, individuální tvorba. Keramický materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 180 Kč/vstup

Kapacita: 20

Zahájení: 20.09.2021

Ukončení: 30.05.2022

Den: pondělí

Hodina: 16-17:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: hrnčířská dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Mgr. Vladimíra Dědičová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit