Keramický ateliér

15+

Kód: 00000

Věk: 15+

Popis:

Seznámení s keramickými technikami podle dovedností i pokročilosti, točení na kruhu, plošné i prostorové práce, modelování z různých druhů hlíny, dekorování keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami, individuální tvorba. Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 6000 Kč, 200 Kč/vstup

Kapacita: 20

Zahájení: 19.09.2023

Ukončení: 28.05.2024

Den: úterý

Hodina: 16-17:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: hrnčířská dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Anna Lorencová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit