Keramický ateliér


Keramický ateliér

Kód: 101054

Věk: 12+

Popis:

Seznámení s keramickými technikami podle dovedností i pokročilosti, točení na kruhu, plošné i prostorové práce, modelování z různých druhů hlíny, dekorování keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami, individuální tvorba. Keramický materiál je zahrnut v úplatě.

Úplata: 180 Kč/vstup

Kapacita: 20

Zahájení: 16.09.2020

Ukončení: 26.05.2021

Den: středa

Hodina: 17-18:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: hrnčířská a sklářská dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Mgr. Vladimíra Dědičová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit