Keramický ateliér


15+

Kód: 00000

Věk: 15-99

Popis:

Seznámení s keramickými technikami podle dovedností i pokročilosti, točení na kruhu, plošné i prostorové práce, modelování z různých druhů hlíny, dekorování keramiky: vpichy, razítkováním, engobami, glazurami, individuální tvorba. Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku. Permanentku je možné si vyzvednout na recepci SVČ Ivančice po úhradě dané úplaty. Permanentka je nepřenosná a doba platnosti je 4 měsíce od úhrady úplaty. Platnost permanentky neprodlužujeme.

Úplata: 2000 Kč/10 vstupů

Kapacita: 20

Zahájení: 21.09.2022

Ukončení: 31.05.2023

Den: středa

Hodina: 16-17:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: hrnčířská dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Mgr. Vladimíra Dědičová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit