news.image
Seminář Osobnostní rozvoj - Duševní zdraví
Připravili jsme pro Vás jednodenní seminář na pátek 15.3.2024.
 • termín: 15. 3. 2024
 • místo konání: Horizont SVČ Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice
 • hodinová dotace: 8 hod.
 • úplata: 1.900 Kč (můžete zaplatit v místě nebo pošleme fakturu)
 • začátek: 9 hod.
 • občerstvení: zajištěno, v ceně semináře
 • lektor: Mgr. Michaela Štáfková, MBA

Anotace semináře: 

co je duševní zdraví a jak ho udržovat a posilovat, podpořit účastníky v sebepoznání, sebeuvědomění, seberegulaci, seberozvoje a komunikaci v souvislosti s duševním zdravím, rozpoznat a řešit duševní potíže, stres, úzkost, depresi 

 • vypořádat se s vlastními emocemi, potřebami, hodnotami a motivacemi
 • efektivně komunikovat se sebou, s druhými
 • rozvíjet osobnostní a sociální kompetence, jako je sebevědomí, asertivita, empatie, spolupráce, kreativita, adaptabilita
 • pochopit důležitost práce na sobě
 • prakticky si vyzkoušet řadu technik zaměřených na sebepoznání a seberozvoj.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na: hermanova@svcivancice.cz

Osvědčení bude vydáno po ukončení semináře.

Těší se na vás Mgr. Jana Heřmanová, garant semináře + lektorka Michaela 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit