news.image
Projekty na podporu vzdělávání
Naše organizace se zapojila do projektů Operačního programu Zaměstnanost a granty jsme získali z Evropského sboru solidarity Evropské unie.

Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) máme schválené 2 dotace pro účastníky, kteří se přihlásí do projektu Příměstské tábory s Horizontem. Budou tak hradit nižší úplatu za příměstské tábory, které během letních prázdnin pořádáme. V rámci projektu Dětský klub a příměstské tábory můžeme rozjet novou aktivitu dětský klub. Ten je určen školákům v době po vyučování až do 18.00 hodin. Děti ze školy vyzvedneme a v našich prostorách jim zajistíme odpolední program -  tvořivý, zábavný a vzdělávací  program, pomůžeme také s domácími úkoly. Taktéž realizujeme dotovaný projekt Dětská skupina II.  Je to malá školička pro 12 dětí. Rodiče díky projektu hradí sníženou úplatu. Zapojili jsme se do projektů Šablony II v rámci ministerstva školství – personální šablony – kariérový poradce, školní asistent a sociální pedagog. Připravujeme projektové dny na školách a pro školy, kluby zaměřené na deskové hry a logiky, mládežnický parlament.

Granty, které jsme získali z Evropského sboru solidarity (ESS), podpoří účastníky při realizaci jejich představ a pomáhají mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů různého zaměření. Projekt Tančíme v tom spolu 2 podporuje mladé tanečníky při tréninku, vystoupeních a soutěžích, v budování jejich vytrvalosti, kondice a zdatnosti. Projekt S florbalem ke společným cílům má mimo jiné za úkol zapojit mladé lidi do našich aktivit, rozvíjet každého účastníka po psychické i fyzické stránce, podpořit ho v osobním i profesním rozvoji, šířit myšlenku seberealizace, týmové spolupráce, předávání zkušeností a dále zapojovat nejnovější tréninkové prvky, metody a styly v oblasti florbalu, tím rozvíjet individuální schopnosti, talent, kreativitu. Pomocí projektu Já, ty, on, ona - my vznikne prostor pro setkávání mládeže. Chceme je oslovit a nabídnout jim příležitost k naplňování volného času, seberealizaci, osobnímu rozvoji a získávání nových zkušeností a zapojení do mezigeneračních aktivit.

Více o projektech OPZ

Více o projektech ESS

 

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit