news.image
KROUŽKY
Aktuálně od 8. 6. 2021

Zájmové kroužky, které probíhají od 24. 5. 2021 najdete ZDE

Zájmové kroužky, které probíhají od 10. 5. 2021 najdete ZDE.

 

Zájmové kroužky od 8. 6. 2021 mohou probíhat za níže uvedených podmínek:

  • nejvýše 10 osob ve skupině ve vnitřních/vnějších prostorech a ti nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti
  • nejvýše 200 osob ve skupině ve vnitřních prostorech, kteří podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné činnosti 
  • nejvýše 500 osob ve skupině ve vnějších prostorech, kteří podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné činnosti 

Tzn. že kroužku se může účastnit pouze ten, kdo:

  • dodá čestné prohlášení (na odkazu níže), že ve škole nebo školském zařízení absolvoval max 7 dnů starý test s negativním výsledkem (v případě dětí čestné prohlášení zákonného zástupce) nebo
  • prokáže negativní test (PCR maximálně 7 dnů, antigenní maximálně 72 hodin starý) na veřejném odběrovém místě zdravotnického zařízení nebo
  • prokáže se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní.

Samozřejmostí je také absence příznaků onemocnění a dobrý zdravotní stav.

V případě, že do zájmového kroužku přijde účastník, který se ničím neprokáže, nebude mu vstup do kroužku povolen. 

POZOR! děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nejsou povinni se podrobovat testování ani dokladovat jiné skutečnosti

POZOR! účastníci do 10 osob ve skupině nejsou povinni se podrobovat testování ani dokladovat jiné skutečnosti

 

Ochrana dýchacích cest:

  • děti již nemusí během kroužku mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách v SVČ, např. při příchodu a odchodu z učebny, zůstává stejný režim jako doposud
  • ochrana dýchacích cest není nutná u dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení 

Formulář čestného prohlášení lze vyzvednout i na recepci SVČ.

 

Děkujeme Vám za podporu po celý školní rok.

Kolektiv pracovníků SVČ

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit