news.image
10 let na Horizontu
Bavíme se na Horizontu už 10 let (2013-2023)

     V červnu 2013 zahájilo Středisko volného času Ivančice stěhování do budovy na Zemědělské ulici č.2. Budovu dostalo do užívání jako organizace zřízená Jihomoravským krajem, který ji vlastní. Tímto krokem organizace získala budovu, do které přestěhovala veškerou činnost z dosud pronajatých ivančických prostor. A tak se sen stal skutečností a po téměř 30 letech se komplexní činnost nacházela pod jednou střechou. Budova byla převzata v neutěšeném stavu, a tak bylo nutné ihned zvelebovat prostory, upravovat je a připravovat na provoz, který byl zahájen 2. 9. 2013.

 

     Do nových prostor byl umístěn klub mládeže s názvem FreeZ klub, Informační centrum mládeže, keramická a tvořivá dílna. Také dětské centrum získalo větší prostory, do kterých byla později umístěna dětská skupina. Z běžných tříd se vybudovaly cvičebny pro gymnastiku, tanec a pohybové kroužky.  I pracovníci získali další a větší prostory pro svoji práci. Více kanceláří, skladů a dalších prostor. Ve druhém patře byly zvelebeny pokoje pro ubytování, které nabízí až 70 míst. Využívány jsou především kolektivy dětí, mládeže a dospělých. Svůj dočasný domov si zde našli i dobrovolníci Evropské dobrovolné služby, kteří se podíleli na činnosti SVČ od roku 2009. V zadní části budovy získaly prostor i komerční subjekty – kanceláře, kosmetika, masáže a kadeřnictví. V roce 2014 organizace oslavila 30. výročí jeho založení. Při této slavnostní příležitosti byla budova nazvána „HORIZONT“.

 

     Nová prostorná budova dala organizaci větší možnosti k rozvoji zájmového vzdělávání. Rozšířila se pravidelná, příležitostná, táborová, pobytová a další činnost. Zřídila se činnost doplňková, která dala zelenou akcím s možností využití sálu, ubytování a stravování doplněné příjemným prostředím vzrostlé zahrady. V roce 2017 prostory budovy sloužily pro organizační potřeby krizového štábu v rámci řešení problému ptačí chřipky, která se objevila na začátku ledna na jižní Moravě. Na základě těchto zkušeností se budova stala součástí plánu krizové připravenosti JMK. Toho bylo využito i v roce 2021, kdy byly prostory poskytnuty k veřejné sbírce, skladování materiálu a následnému třídění, překládání a odvozu do míst postižených tornádem na jižní Moravě.

 

     Od roku 2019 budova procházela různými etapami rekonstrukce – zateplení budovy, rekonstrukce tepelného zařízení, rekonstrukce a následné vybavení 10 specializovaných polytechnických, jazykových a mediálních učeben a zázemí, vybudování výtahu, rekonstrukce a následné vybavení komunitního sálu, komunitních cvičeben, šaten, učeben, kuchyněk, sociálního zařízení a zázemí pro klienty a lektory. V důsledku rekonstrukce budovy některé aktivity byly pozastaveny, přeloženy nebo dočasně přestěhovány. Příměstské tábory se proto v létě 2019 konaly v budově Střední školy dopravy, obchodu a služeb na Krumlovské ulici 25 v Ivančicích.

 

     Od března 2020 po určitou dobu byla činnost organizace poznamenána pandemií COVID-19 a nuceně pozastavena. Nově vzniklé polytechnické dílny byly využity k šití roušek, tvorbě štítů z 3D tiskáren a další učebny k tvorbě mediálních informačních a vzdělávacích spotů. Pracovníci zahájili aktivity pro veřejnost prostřednictvím online platforem. Téměř 2 roky byla činnost omezena nouzovými stavy a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Do jedné části budovy bylo od března 2022 ubytováno až 40 ukrajinských uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

     Budovu Horizontu čekají další změny. Připravujeme rekonstrukci a zvelebení zbývajících prostor, revitalizaci zahrady a vybudování sportovního areálu, sloužící ke vzdělávání, odpočinku a relaxaci. Budeme se na to vše těšit.

 

SVČ Ivančice, 2023

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit