Středověké dobrodružství

  • SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2
Termín Tábor Hlavní vedoucí
18.7.-22.7.2022 středověké dobrodružství Monika Mikulášková
Informace


Počet účastníků:  20

Určeno pro:  dívky i chlapce 1.-5.třídy ZŠ

Úplata:  1000 Kč*/ 2200 Kč*

Úplata zahrnuje:  obědy, svačiny, pitný režim, program, pedagogičtí pracovníci

Částka 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, případný doplatek do 20.6.2022.

 

Provozní doba: 7:30-17:30 hod.

 

Další informace o táborech: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

 

Program tábora

Jak to v Ivančicích vypadalo za časů rytířů a princezen? Co se jedlo, jak se lidé oblékali a měli všichni blyštivou zbroj? Užij si letos v létě výlet do středověku s muzeem! Těšit se můžeš na tvoření, hry i výlety.

 

Cíl tábora: 

Děti se budou sportovně a pohybově rozvíjet, naučí se hrát nové hry a zdravě soutěžit, seznámí se s novými poznatky, budou rozvíjet kreativitu a sociální dovednosti jako samostatnost, kolektivní spolupráci, odpovědnost, naslouchání jeden druhému, zvládnou nejrůznější tábornické i praktické dovednosti. 

 

* SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dotaci na realizaci dětského klubu a příměstských táborů pro děti mladšího školního věku s cílem přispět ke slaďování pracovního a soukromého života rodičů dětí z 1. stupně ZŠ – provozování dětského klubu a příměstských táborů.

Účastníci, kteří se zapojí do projektu, mají dotovanou cenu 1000 Kč. Úplata bez dotace činí 2200 Kč.

Upozorňujeme, že v případě odhlášení z tábora se storno poplatek vypočítává z celkové ceny tábora bez dotační podpory, tj. 2200 Kč.

 

Pro zapojení do projektu je třeba vyplnit:

  • přihlášku do projektu
  • potvrzení o postavení na trhu práce obou rodičů
  • monitorovací list

 

V případě, že byl účastník do tohoto typu projektu zapojen již v loňském roce, stačí vyplnit pouze přihlášku do projektu a aktualizovat potvrzení o postavení na trhu práce rodiče, pokud byla provedena změna.

 

Formuláře Vám budou zaslány po přihlášení. Pomoc s vyplněním, popř. další informace Vám rádi poskytneme.

Ilona Heková, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz      

Jaké to bylo


V týdnu od 18. do 22. července probíhal v Ivančicích na Horizontu příměstský tábor Středověké dobrodružství. Ve spolupráci s Muzeem Ivančice se děti seznámily s tím, jak se žilo ve středověku. Měly možnost prohlédnout si originální sbírkové předměty z daného období – ostruhy, poháry, meče, mince,… Velkým zážitkem byla návštěva prostor Muzea Brněnska v Rajhradě, ve kterých má své historické předměty uloženo Muzeum v Ivančicích. 

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit