Airsoftový tábor

  • Ivančice
Přihlásit
Termín Tábor Hlavní vedoucí
11.7.-15.7.2022 airsoftový tábor Miloš Fedra
Informace


Počet účastníků:  20

Určeno pro:  dívky i chlapce 10-16 let

Úplata:  1000 Kč*/ 2200 Kč*

Úplata zahrnuje:  obědy, svačiny, pitný režim, program, pedagogičtí pracovníci

Částka 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, případný doplatek do 20.6.2022.

Provozní doba: 8:00-16:00 hod.

 

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

 

Program tábora:

Airsoftový tábor je určen všem příznivcům military, kteří hledají něco víc než jen bezhlavé střílení a mají raději taktický boj. Naučíme se správně manipulovat se zbraněmi a dalším vybavením, vysvětlíme si pravidla airsoftových her a naučíme se taktiku individuální a týmové hry. Budeme se zabývat taktikou boje v zástavbě i otevřeném prostoru. Dále nebudou chybět různé hry, soutěže a další táborový program, který Vás zavalí zábavou a skvělou prázdninovou atmosférou.

 

Cíl tábora: 

Účastníci tábora se budou sportovně a pohybově rozvíjet, naučí novým taktikám a pravidlům, naučí se samostatnosti a nebojácnosti, zdokonalí se ve spolupráci a týmové hře, naslouchání jeden druhému i vzájemné pomoci, budou se přizpůsobovat pracovnímu režimu tábora, budou se učit dodržovat vymezená pravidla 
a plnit si své povinnosti.

 

* SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku s cílem přispívat k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházení sociálnímu vyloučení prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Brána Brněnska.

Účastníci, kteří se zapojí do projektu, mají dotovanou cenu 1000 Kč. Úplata bez dotace činí 2200 Kč. 

Upozorňujeme, že v případě odhlášení z tábora se storno poplatek vypočítává z celkové ceny tábora bez dotační podpory, tj. 2200 Kč.

 

Pro zapojení do projektu je potřeba vyplnit pouze:

  • přihlášku do projektu
  • smlouvu
  • potvrzení o postavení na trhu práce obou rodičů
  • monitorovací list

 

V případě, že byl účastník do tohoto typu projektu zapojen již v loňském roce, stačí vyplnit pouze přihlášku do projektu a aktualizovat potvrzení o postavení na trhu práce rodiče, pokud byla provedena změna.

 

Formuláře Vám budou zaslány po přihlášení. Pomoc s vyplněním, popř. další informace Vám rádi poskytneme.

Ilona Heková, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz      

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit