Sportovní příměstský tábor

 • Ivančice
Přihlásit
Termín Tábor Hlavní vedoucí
22.2.-26.2.2021 sportovní příměstský tábor Bc. Ondřej Podolský, DiS., interní pracovník SVČ
Informace


Počet účastníků:  20

Určeno pro:  pro chlapce i dívky ve věku 6-13 let

Úplata:  1000 Kč*/ 1600 Kč*

Úplata zahrnuje:  obědy, svačiny, pitný režim, program, pedagogický dozor

Místo konání:            

 • sportovní hala Ivančice (dopoledne)
 • budova SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2 (odpoledne)

Provozní doba: 7:30-17:30

 • 7:30-8:30, příchod, spontánní herní aktivity
 • 8:30-12:00, řízené aktivity, svačina
 • 12:00-12:30, oběd
 • 12:30-13:30, odpočinek, klidové aktivity
 • 13:30-15:30, řízené aktivity, svačina
 • 15:30-17:30, spontánní herní aktivity, odchod

Hlavní vedoucí: Bc. Ondřej Podolský, Dis., interní pracovník SVČ, 604 338 449, podolsky@svcivancice.cz

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

Pokud epidemiologická situace neumožní, aby se tábor konal, bude zaplacená částka za tábor v plné výši vrácena.

 

Program tábora:       

 • dopoledne – pohybové hry, míčové hry, hry s náčiním, hry na obratnost a koordinaci těla, netradiční sporty
 • odpoledne – tvořivé aktivity, týmové hry, deskové hry, hry pro pobavení, vycházky

 

* SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku s cílem přispívat k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházení sociálnímu vyloučení prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Brána Brněnska.

Účastníci, kteří se zapojí do projektu, mají dotovanou cenu 1000 Kč. Úplata bez dotace činí 1600 Kč.

Pro zapojení do projektu je třeba vyplnit:

 • přihlášku do projektu
 • smlouvu
 • potvrzení o postavení na trhu práce obou rodičů
 • monitorovací list

Formuláře Vám budou zaslány po přihlášení.

Pomoc s vyplněním, popř. další informace Vám rádi poskytneme.

Ilona Heková, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz                                       

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit