Sportovní příměstský tábor

 • Ivančice
Termín Tábor Hlavní vedoucí
7.3.-11.3.2022 sportovní příměstský tábor Bc. Ondřej Podolský, DiS.
Informace


Počet účastníků:  20

Určeno pro:  pro chlapce i dívky ve věku 6-13 let

Úplata:  1000 Kč*/ 2200 Kč*

Úplata zahrnuje:  obědy, svačiny, pitný režim, program, pedagogičtí pracovníci

Částka 1000 Kč je splatná do 14 dnů ode dne vydání přihlášky, případný doplatek do 21.2.2022.

 

Místo konání:            

 • sportovní hala a tělocvična Orlovna – Ivančice (dopoledne)
 • budova SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2 (odpoledne)

Provozní doba: 7:30-17:30 hod.

 • 7:30-8:30, příchod, spontánní herní aktivity
 • 8:30-12:30, řízené aktivity, svačina
 • 12:30-13:00, oběd
 • 13:00-14:00, odpočinek, klidové aktivity
 • 14:00-15:30, řízené aktivity, svačina
 • 15:30-17:30, spontánní herní aktivity, odchod

Hlavní vedoucí: Bc. Ondřej Podolský, Dis., 604 338 449, podolsky@svcivancice.cz

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

 

Program tábora

Tábor je určen pro všechny, co mají rády pohyb a sport. Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí a při hraní nebudeme překonávat soupeře, ale hlavně sami sebe. Během 5 dní si zahrajeme míčové hry jako vybíjená, přehazovaná, fotbal, ale také méně známější jako je třeba brenbal. Dojde i na tradiční sporty jako atletika a další. Vyzkoušíme si hry s různým náčiním – obruče, velké i malé míče, pěnové nudle, frisbee. Postavíme si opičí dráhy, utkáme se ve štafetových hrách. Nebudou chybět také hry pro pobavení, deskové hry, tvořivé aktivity, výlet do okolí. 

 

Cíl tábora: 

Účastníci tábora se budou sportovně a pohybově rozvíjet, poznají nové sporty a jejich pravidla, naučí se samostatnosti a nebojácnosti, zdokonalí se ve spolupráci a týmové hře, naslouchání jeden druhému i vzájemné pomoci, budou se přizpůsobovat pracovnímu režimu tábora, budou se učit dodržovat vymezená pravidla 
a plnit si své povinnosti.

 

* SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku s cílem přispívat k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházení sociálnímu vyloučení prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Brána Brněnska.

Účastníci, kteří se zapojí do projektu, mají dotovanou cenu 1000 Kč. Úplata bez dotace činí 2200 Kč.  

Upozorňujeme, že v případě odhlášení z tábora se storno poplatek vypočítává z celkové ceny tábora bez dotační podpory, tj. 2200 Kč.

 

Pro zapojení do projektu je potřeba vyplnit pouze:

 • přihlášku do projektu
 • smlouvu
 • potvrzení o postavení na trhu práce obou rodičů
 • monitorovací list

V případě, že byl účastník do tohoto typu projektu zapojen již v loňském roce, stačí vyplnit pouze přihlášku do projektu a aktualizovat potvrzení o postavení na trhu práce rodiče, pokud byla provedena změna.

Formuláře Vám budou zaslány po přihlášení. Pomoc s vyplněním, popř. další informace Vám rádi poskytneme.

Ilona Heková, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz                                       

Jaké to bylo


Video z 1. dne příměstského tábora

Video č. 2

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit