dramatický kroužek


dramatický

Kód: 000000

Věk: 5-11

Popis:

Všestranný rozvoj dovedností. Spolupráce ve skupině, rytmika, pohyb, divadelní tvorba, mluvený projev. Kroužek pomáhá dítěti s uceleným projevem, rozvíjí představivost, kreativitu a vede k iniciativně vlastního psaní. Na rozvoji se pracuje za pomocí průpravných her a cvičení. Učíme se pracovat s tělem, hlasem, prostorem, zapojujeme vlastní fantazii.

Úplata: 1200 Kč

Kapacita: 15

Zahájení: 05.10.2022

Ukončení: 31.05.2023

Den: středa

Hodina: 13-14:30

Místo: ZŠ Nová Ves

Místnost: třída ZŠ

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Adéla Filová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit