Tvořivá dílna


Tvořivá dílna

Kód: 101048

Věk: 7-14

Popis:

Seznámení s různými kreativními, řemeslnými i keramickými technikami. Využívat budeme rozmanité materiály od papíru až po přírodniny, tvorba drobných keramických výrobků i zaměření na výtvarné kresby a další. Tvořivý materiál je zahrnut v úplatě.

Úplata: 1400 Kč

Kapacita: 15

Zahájení: 16.09.2020

Ukončení: 26.05.2021

Den: středa

Hodina: 16-17

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: řemeslná dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Aneta Husáková

TEL.: 728 624 726

EMAIL: husakova@svcivancice.cz

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit