Streetdance


TAD crew PIDI pro rodiče s dětmi

Kód: 101071

Věk: rodiče s dětmi 2-4

Popis:

V kroužku se seznámíme s prvními tanečními krůčky jak jinak než zábavnou formou prostřednictvím pohybových a tanečních her, říkanek a písniček. Těšit se můžete i na protažení s prvky jógy a krátké sestavy s rekvizitami. Pro děti je tento kroužek skvělým krokem k postupné adaptaci do kolektivu, podpoře spolupráce a interakce s ostatními dětmi, rozvíjet budeme i sebedůvěru, správné držení těla a smysl pro rytmus. Účast rodičů není pouze jako dozor, naopak počítá se s jejich plným zapojením. Jde o to užít si společné chvíle a sdílet se svými dětmi radost z pohybu, tance a hudby.

Úplata: 1000 Kč

Kapacita: 20

Zahájení: 17.09.2021

Ukončení: 27.05.2021

Den: čtvrtek

Hodina: 14:30-15:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: taneční studio

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Bc. Tereza Knotková

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit