Dřevařská dílna

dřevařská dílna, 10+

Kód: 00000

Věk: 10+

Popis:

Dřevařská dílna je technicky, výtvarně a konstrukčně orientovaný kroužek. Výuka probíhá v plně vybavené a přehledné dílně, kde má každý účastník k dispozici svůj stůl se svěrákem a nářadím. Pro kroužek jsou používány polotovary předem připravené ve fázi dokončení, aby se účastníci naučily cílené pracovní kroky ve zjednodušené formě. Rozvíjí se tak konstrukční, výtvarné a technologické dovednosti s ohledem na tempo, věk a šikovnost. Vlastnoručně vyrobené předměty si účastníci odnáší domů jako dárky pro všechny svoje blízké. Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 3000 Kč

Kapacita: 5

Zahájení: 18.09.2023

Ukončení: 27.05.2024

Den: pondělí

Hodina: 15:30-17

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: dřevodílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Jiří Hájek, DiS.

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit