Dřevařská dílna


dřevařská dílna, 10+

Kód: 00000

Věk: 10-99

Popis:

Dřevařská dílna je odpolední kroužek technicky, výtvarně a konstrukčně orientovaný. Výuka probíhá v plně vybavené a přehledné dílně, kde má každý účastník k dispozici svůj stůl se svěrákem a nářadím. Pro kroužek jsou používány polotovary předem připravené ve fázi dokončení, aby se děti naučily cílené pracovní kroky ve zjednodušené formě. Rozvíjí se tak konstrukční, výtvarné a technologické dovednosti s ohledem na tempo, věk a šikovnost. Vlastnoručně vyrobené předměty si děti odnáší domů jako dárky pro všechny svoje blízké. Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 2900 Kč

Kapacita: 10

Zahájení: 19.09.2022

Ukončení: 29.05.2023

Den: pondělí

Hodina: 15:30-17

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: dřevodílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Jiří Hájek, DiS.

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit