Vědecké pokusy

8-12 let

Kód: 00000

Věk: 8-12

Popis:

Kroužek vědeckých pokusů je svou náplní uzpůsoben malým budoucím badatelům, kteří by rádi vyzkoušeli experimenty. Hodí se pro ty zájemce, které zajímá, proč, co a jak funguje všude kolem nás. Cílem kroužku je především seznámení se s přírodními vědami zábavnou formou. Snahou bude, aby si děti již v počátcích činnosti, opírající se o přírodní vědy, oblíbily a vytvořily si tak kladný vztah k předmětům, které častokrát bývají neoblíbené a také během vyučování nezůstává čas na pořádné pokusy. Kroužek je až na úvodní teorie ke každé hodině zaměřen převážně na praktické činnosti, tudíž si děti samy vše vyzkouší (jednotlivě, ve dvojicích, skupinkách). Budou předem poučeni, jak se má chovat správný vědec a co vše můžeme nalézt v takové vědecké laboratoři. Naučí se, jak správně zacházet s veškerými laboratorními pomůckami, čímž také budou výrazně trénovat jejich jemnou motoriku. Účastníci se mohou pokaždé těšit na jiné pokusy v rámci každé hodiny. Ať už budou vytvářet obří bubliny, vyrábět vlastní modelínu, poznávat, co je to elektrolýza a nebo zjišťovat pH látek, se kterými se denně setkávají.

Úplata: 2200 Kč

Kapacita: 15

Zahájení: 20.09.2022

Ukončení: 30.05.2023

Den: úterý

Hodina: 14:30-15:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: řemeslná dílna

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Kristýna Welshová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit