EKO kroužek


Ekologicko přírodovědný kroužek (EKO kroužek)

Kód: 111068

Věk: 6-11

Popis:

Ekologicko - přírodovědný kroužek je určen všem badatelům, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy a nových poznatků. Seznámíme se s tříděním odpadů, budeme poznávat hlasy zvířat, budeme sledovat usínající a probouzející se vegetaci a mnoho dalšího. Budeme vyrážet do okolí SVČ, aby jsme se podívali na svět očima entomologa, botanika či ornitologa.

Úplata: 1500 Kč

Kapacita: 15

Zahájení: 21.09.2021

Ukončení: 31.05.2022

Den: úterý

Hodina: 15:30-16:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: multiučebna 2 a okolí SVČ

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Jana Holá Veselá

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit