Kreativní dílnička

pondělí, 15-16

Kód: 000000

Věk: 4-6

Popis:

Výtvarně keramický kroužek žáky ZŠ, kde si vyzkouší, jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků) s výtvarnými aktivitami (kresba, malba, práce se dřevem, papírem, textilem, stříhání, lepení, dekorování a další techniky). Materiál je zahrnutý v úplatě kroužku.

Úplata: 2000 Kč

Kapacita: 15

Zahájení: 09.10.2023

Ukončení: 27.05.2024

Den: pondělí

Hodina: 15-16

Místo: MŠ Omice

Místnost: třída MŠ

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Tereza Mezníková

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit