Logo kroužek

4-7 let

Kód: 00000

Věk: 4-7

Popis:

Zábavnou formou budeme podporovat správný vývoj řeči - procvičování pohyblivosti úst a jazyka, dechová cvičení, hlasová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Zkrátka bude brán ohled na všechny aspekty, které pomohou posílit řečové schopnosti. Kroužek nenahrazuje logopedickou nápravu vad řeči, jedná se o podpůrnou skupinu, ve které se snažíme o prevenci vzniku řečových poruch a posílení řečových dovedností.

Úplata: 2200 Kč

Kapacita: 6

Zahájení: 22.09.2023

Ukončení: 31.05.2024

Den: pátek

Hodina: 15:30-16:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: školička

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Bc. Klára Sychrová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit