Logo kroužek


5-6 let

Kód: 00000

Věk: 5-6

Popis:

Všestranný průpravný program pro zdárný nástup do povinné školní docházky. Logopedická péče pro jedince, u kterých již byla diagnostikována narušená komunikační schopnost. Pro tyto účastníky slouží náplň kroužku jako soubor podpůrných aktivit při současných návštěvách u klinického logopeda. Nácvik správné artikulace, práce s oromotorikou, nácvik správného dýchání a tvorby hlasu, zaměření na získávání slovní zásoby, na sluchové/zrakové vnímání, paměť, procvičování hrubé a jemné motoriky, pozornosti, porozumění, nácvik grafomotoriky, orientace v prostoru, logické myšlení, matematické představy a mnoho dalších oblastí, vyvozování problematických hlásek (samohlásek). Vhodné pro každého (intaktní i s vadami řeči).

Úplata: 2000 Kč

Kapacita: 6

Zahájení: 23.09.2022

Ukončení: 02.06.2023

Den: pátek

Hodina: 15-16

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: školička

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Kristýna Welshová

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit