Česky RAZ DVA pro Ukrajince


mírně pokročilí, 15+

Kód: 00000

Úroveň: mírně pokročilí

Věk: 15+

Popis:

Krátké teoretické výklady jsou kombinovány se samostatnou prací účastníků. Výuka probíhá formou cvičení z učebnice, pracovního sešitu a doplňkových materiálů. Na konci roku budou účastníci schopni komunikovat v českém jazyce na úrovni B1.

Úplata: 2500 Kč

Kapacita: 10

Zahájení: 23.09.2022

Ukončení: 02.06.2023

Den: pátek

Hodina: 16-17:30

Místo: SVČ Ivančice

Místnost: multiučebna 2

 
Kontakty na vedoucí:

JMÉNO: Sabina Lepeš

TEL.: -

EMAIL: -

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit