news.image

ZNOVU SE ROZJÍŽDÍME

Od 10. 5. jsme obnovili činnost některých zájmových kroužků

Na základě nových mimořádných opatření a uvolnění některých forem činností ve střediscích volného času, realizujeme od 10. 5. 2021 některé zájmové kroužky prezenčně

Zájmové kroužky, které probíhají od 10. 5. 2021 najdete ZDE. 

Kroužky, které nejsou na seznamu, nebyly otevřeny z důvodu nízkého počtu zájemců nebo nemohou být zatím otevřeny z prostorových a kapacitních důvodů. V případě dalších změn, týkajících se opatření MŠMT ČR v zájmovém vzdělávání, se budeme této aktuální situaci přizpůsobovat.

Zájmové kroužky probíhají za níže uvedených podmínek:

  • nejvýše 3 účastníci ve skupině ve vnitřních prostorech a ti nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti
  • nejvýše 30 účastníků ve skupině ve vnějších prostorech, kteří podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné činnosti 

Tzn. že kroužku se může účastnit pouze ten, kdo:

  • prokáže negativní test (PCR maximálně 7 dnů, antigenní maximálně 72 hodin starý) na veřejném odběrovém místě zdravotnického zařízení nebo
  • dodá čestné prohlášení (na odkazu níže), že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (v případě dětí čestné prohlášení zákonného zástupce) nebo
  • prokáže se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Samozřejmostí je také absence příznaků onemocnění a dobrý zdravotní stav.

V případě, že do zájmového kroužku přijde účastník, který se ničím neprokáže, nebude mu vstup do kroužku povolen. 

 

POZOR! děti do 6 let či děti předškolního věku nejsou povinni se podrobovat testování ani dokladovat jiné skutečnosti

 

Účastník má možnost se sám otestovat i přímo na recepci SVČ s vlastním nebo u nás zakoupeným testem. V tomto případě pak může zákonný zástupce potvrdit čestné prohlášení v době, kdy účastník nechodí do školy - rotuje nebo má více kroužků týdně a nevychází stanovená doba 72 hodin atd. 

 

Zájmové kroužky, konající se ve vnějších prostorech, se za nepříznivých povětrnostních podmínek nebudou konat. V případě nekonání kroužku budou zákonní zástupci v den konání kroužku informováni prostřednictvím sms nebo jiného komunikačního kanálu. Kroužky, které odpadnou z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, nebudou již nahrazovány.

 

Vedoucí kroužků i další zaměstnanci SVČ jsou pravidelně testováni a byli zahrnuti do preventivního očkování pracovníků ve školství. Zároveň jsou veškeré prostory SVČ pravidelně čištěny a probíhá důsledná dezinfekce. 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení 

Formulář čestného prohlášení lze vyzvednout i na recepci SVČ.

 

Předpokládáme, že obnovování činnosti bude pokračovat i v dalších týdnech. 

Tato stránka je pravidelně aktualizovaná.

Děkujeme Vám za podporu po celý školní rok.

Kolektiv pracovníků SVČ

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit