news.image

Příměstské tábory

Časté dotazy (FAQ) k zapojení do projektů Příměstských táborů s Horizontem

Proč jsou u příměstských táborů uvedeny 2 ceny?

SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dvě dotace na realizaci příměstských táborů. Cílem těchto dvou projektů je podpora rodičů zaměstnaných i nezaměstnaných za určitých podmínek. Ti rodiče, kteří splňují podmínky se mohou přihlásit do projektu, a tak zažádat o výhodnější úplatu 1000 Kč za příměstský tábor. Úplata 1600 Kč je určena pro ty účastníky, kteří se do projektu nezapojí nebo se zapojit nemohou.

 

Mohu výhodnější úplatu uplatnit na více dětí a více táborů?

Ano. Rodič, který splňuje dané podmínky, může získat výhodnější úplatu pro jedno i více dětí, na jeden i více táborů. Jde tedy o výrazné ušetření finančních prostředků rodinného rozpočtu. Např. 2 děti přihlášené na 2 tábory = ušetříte 2400 Kč.

 

Kdo může žádat o výhodnější úplatu za příměstský tábor?

Žádat může rodič, který je zaměstnaný, v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci nebo si aktivně hledá práci.

 

Může žádat rodič, který je zaměstnaný na DPČ, DPP?

Ano, může. Rodič, který je zaměstnaný na DPČ, DPP, má pracovní smlouvu nebo jiný pracovněprávní vztah, může žádat o výhodnější úplatu za příměstský tábor. Rodič doloží potvrzení o pracovněprávním vztahu.

 

Může žádat i OSVČ?

Ano, může. OSVČ doloží potvrzení, že je vedena v evidenci ČZZS.

 

Může žádat i matka, která je na rodičovské dovolené a nemá pracovněprávní vztah?

Ne, nemůže. Matka, která je na rodičovské dovolené bez pracovněprávního vztahu, nemůže žádat o výhodnější úplatu za příměstský tábor. Dítě však může přihlásit na příměstský tábor za plnou částku 1600 Kč. Matka, která je na rodičovské dovolené a má stále platný pracovněprávní vztah, může o výhodnější úplatu požádat a doloží potvrzení o pracovněprávní vztah.

 

Může žádat i rodič, který je evidován na úřadu práce?

Ano, může. Rodič doloží potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.

 

Potvrzení o postavení na trhu práce dokládá pouze jeden rodič?

Ne. Potvrzení o postavení na trhu práce musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud některý z rodičů nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemusí potvrzení o vazbě na trh práce dokládat. Stačí doložit čestné prohlášení jednoho z rodičů, že druhý rodič s dítětem ve společné domácnosti nežije.

 

Stačí dodat pouze jedno potvrzení o postavení na trhu práce, i když je přihlášeno více mých dětí na více táborů?

Ano. Stačí dodat pouze jedno potvrzení v originále.

 

Platí potvrzení o postavení na trhu práce i na příměstské tábory příští rok?

Ano, platí. Potvrzení o postavení na trhu práce platí na celé období projektu, tzn. období 2021-2022, pokud nenastala změna v postavení na trhu práce. V tomto případě je nutné doložit aktuální potvrzení.

 

Kde najdu formuláře o postavení na trhu práce, které si musím nechat potvrdit?

Formuláře Vám budou zaslány s ostatními dokumenty na Váš e-mail po přihlášení na příměstský tábor.

 

Co dalšího musím zařídit?

Již nic složitého. Dále je potřeba vyplnit přihlášku dítěte do projektu, smlouvu (v případě jednoho projektu) a monitorovací list. Tyto dokumenty Vám budou poslány na Váš e-mail po přihlášení na příměstský tábor.

 

Lze ty dokumenty a potvrzení o postavení na trhu práce někde stáhnout?

Ne, nelze. Všechny dokumenty i potvrzení Vám budou poslány na Váš e-mail po přihlášení na příměstský tábor.

 

Pokud si nebudu vědět rady, pomůže mně někdo?

Ano. Pomoc s vyplňováním Vám rádi poskytneme po telefonu, emailem nebo si můžete domluvit individuální schůzku. Kontaktní osobou je Ilona Heková, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz.

 

Dokdy musím odevzdat všechny dokumenty?

Dokumenty by měly být odevzdány do 20.6.2021, nejpozději však do 14 dnů před zahájením tábora nebo prvního z táborů.

 

Co když nemám možnost dokumenty kde vytisknout?

Dokumenty Vám rádi vytiskneme na recepci SVČ Ivančice v době otevření budovy, tj. pondělí 8-11 hod., středa 15-18 hod.

 

Mohou být dokumenty oskenovány a zaslány emailem?

Ne, nemohou. Dokumenty musí být doloženy v originále, tj. s originálními podpisy. Tzn. poslány poštou nebo předány osobně na recepci SVČ Ivančice v době otevření budovy.

 

Pokud jsme se přihlásili na tábor za plnou částku 1600 Kč a chceme nyní udělat změnu na dotovanou částku 1000 Kč, je to možné?

Ano, je. Kontaktujte paní Ilonu Hekovou, 605 278 361, hekova@svcivancice.cz, která změní v systému částku plnou na částku dotovanou, zašle Vám všechny dokumenty na Váš e-mail a v případě, že je již plná částka zaplacena, bude Vám vrácen přeplatek.

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit