news.image

Aktuální informace

Máme otevřeno pro administrativní a informační služby

Vážení rodiče a všichni účastníci našich aktivit,

dle usnesení vlády ČR nemohou stále střediska volného času vykonávat svoji činnost.

Budova SVČ Ivančice je otevřena pro administrativní a informační služby každé pondělí 9-12 hod. a středu 14-17 hod.

Dětská skupina není v provozu.

 

KROUŽKY

Uhrazená úplata byla poměrně přepočítána za odučené hodiny 1. pololetí popř. za on-line hodiny a přeplatek úplaty byl přesunut na 2. pololetí roku 2021. V případě, že zájmový kroužek v 1. pololetí vůbec nezačal pracovat, celá úplata byla převedena na 2. pololetí. Úplata za neodučené zájmové hodiny Vám bude vrácena na konci školního roku.

TÁBORY

Stále se můžete hlásit na letní tábory. Pokud epidemiologická situace neumožní, aby se tábory konaly, úplata Vám bude vrácena.

 

V případě potřeby nás kontaktujte: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

Sledujte naše webové stránky a FB. Jsou pro Vás připraveny náměty a nápady proti nudě.

Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň.

 

Mgr. Jana Heřmanová

ředitelka SVČ Ivančice

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit