40 LET založení organizace

1984-2024


Děkujeme všem současným i bývalým interním, externím i dobrovolným pracovníkům a partnerům za pomoc, podporu a spolupráci, kterou v uplynulých 40 letech věnovali naší organizaci a jejím aktivitám.

 

 

AKTIVITY K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORGANIZACE

 

HISTORIE NÁZVU ORGANIZACE

 • od roku 1984 Městský dům pionýrů a mládeže Ivančice
 • od roku 1990 Městský dům dětí a mládeže Ivančice
 • od roku 1993 Dům dětí a mládeže Ivančice
 • od roku 2005 Středisko volného času Ivančice
 • od roku 2024 Horizont - středisko volného času Ivančice

 

PROSTORY ORGANIZACE

 • 1984 - 1988 Budova na Palackého náměstí 27 - kanceláře, učebny
 • 1988 - 1997 Budova na Komenského náměstí 20 - kanceláře, učebny
 • 1991 - 2011 Statek Padochovka, Padochovská 1 - jezdecký oddíl Palma
 • 1994 - 1999 Budova v ulici Ve Sboru - učebny
 • 1997 - 2013 Budova Mateřské školy na Komenského náměstí 7 - kanceláře, dětské centrum, tvořivá dílna, keramická dílna, cvičebna, příležitostné ubytování
 • 1999 - 2004 Budova Besedního domu na Tesařově náměstí 1 - kanceláře, učebny, sály, klub mládeže Okno, ubytování
 • 2004 - 2013 Budova Komerční banky na Komenského náměstí 12 - kanceláře, učebny
 • 2004 - 2010 Budova Staré hasičky na Tesařově náměstí 7 učebny - klub mládeže Medúza
 • 2010 - 2013 Budova Speciální školy na Réně, Kounická 70 - ICM a R-klub mládeže, mediální studio, učebny, zkušebna, fotoateliér
 • 2012 - 2020 Odloučené pracoviště v Nových Bránicích - New Bej Club – klub pro mládež
 • 2013 - 2020 Odloučené pracoviště v Dolních Kounicích Kónus Klub – klub pro mládež
 • 2013 - současnost Budova zřizovatele na Zemědělské ulici 619/2 - komplexní činnost pod jednou střechou s názvem HORIZONT

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

 • 1985 - současnost Konání akce Maškarní karneval
 • 1990 - současnost Konání akce Pohádkový les/Den dětí
 • 1991 - 2011 Jezdecký oddíl Palma
 • 1997 - současnost Aktivity tvořivé dílny
 • 1997 - současnost Aktivity keramické dílny
 • 1997 - 2006 Country skupina Ivančická Virginia
 • 1998 - 2014 Ivančické mažoretky Kopretina
 • 1998 - 2020 Dětské centrum
 • 1998 – současnost Konání akce Záchranáři v akci
 • 1999 - 2004 Klub mládeže Okno, Mládežnický parlament
 • 2000 - 2002 Klub Fanda PC
 • 2000 - současnost Konání vzdělávacích semináře/kurzů pro dospělé
 • 2001 - současnost Mateřské a rodinné centrum Klubíčko
 • 2002 - současnost Mezinárodní aktivity
 • 2002 - současnost Pořádání soutěží MŠMT ČR
 • 2004 - 2007 Získání osvědčení MŠMT ČR o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 2005 - 2010 Klub mládeže Medúza
 • 2005 - 2011 Postupové soutěže
 • 2006 - 2020 Regionální florbalová liga „Mezi městy“
 • 2006 - současnost Adaptační programy pro školy
 • 2007 - 2020 Informační centrum pro mládež
 • 2007 - současnost Získání akreditace organizace pro vzdělávání pracovníků
 • 2008 - 2021 Akreditace Evropské dobrovolné služby
 • 2009 - 2020 Hostování dobrovolníků Evropské dobrovolné služby
 • 2011 - 2016 Bambiriáda, Bambifest, Festival volnočasových aktivit
 • 2010 - 2013 R-klub mládeže, mediální studio
 • 2012 - 2020 New Bej Club - klub mládeže (Nové Bránice)
 • 2013 - 2020 Kónus klub - klub mládeže (Dolní Kounice)

OD ROKU 2013 PŘESTĚHOVÁNÍ DO BUDOVY ZŘIZOVATELE NA ZEMĚDĚLSKÉ ULICI 619/2

 • zřízení FreeZ klub - klub mládeže
 • zřízení doplňkové činnosti
 • oslavy 30. výročí založení organizace
 • nastavení spolupráce s novým vedením města
 • zvýšení počtu pracovníků
 • zahájení oprav a úprav budovy
 • získání certifikace SVČ Ivančice v rámci projektu OPVK
 • založení taneční skupiny T.A.D crew
 • stálá spolupráce se zahraničními partnery na projektech Erasmus+
 • zapojení do Nerf ligy
 • aktivní zapojení do krajského a národního parlamentu
 • rozšíření pravidelné, příležitostné a táborové činnosti
 • spolupráce s Městem Ivančice na projektech k zajištění bezpečnosti ve městě
 • rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí
 • rekonstrukce ICM a klubu mládeže
 • získání pověření k auditu Family Friendly Community
 • získání čestného uznání hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • organizační zajištění (stravování, ubytování) krizového štábu v rámci „ptačí chřipky“
 • získání grantu na 16 dobrovolníků v rámci projektu Strategické EDS programu Erasmus+
 • příprava prorodinných opatření v rámci auditu Family Friendly Community – koordinace ve městě Ivančice
 • zapojení do preventivního projektu Rubikon
 • koordinace projektu Sousedé 55+ v rámci JMK
 • získání 3. místa ceny hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • realizace projektu OPŽP – Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE
 • realizace projektu IROP – Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice - 1. rekonstrukce budovy
 • realizace projektu OPZ – Příměstské tábory s Horizontem
 • realizace projektu OPZ – Dětská skupina, zřízení dětské skupiny
 • realizace projektu OPVVV – Šablony II. pro Horizont, zřízení dětského klubu Horizont
 • získání 2. místa ceny hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
 • získání národního i mezinárodního ocenění za společenskou odpovědnost
 • mimořádná epidemiologická situace v souvislosti s pandemií COVID-19
 • přechod na on-line a distanční aktivity zájmového vzdělávání
 • realizace soutěží MŠMT ČR on-line formou
 • realizace projektů Evropského sboru solidarity
 • zřízení nových webových stránek
 • realizace projektu IROP - Komunitní centrum HORIZONT - 2. rekonstrukce budovy

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit