MEZINÁRODNÍ AKTIVITY |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2020

SLAVÍME 35

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

Na úvod » MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

 

Mezinárodní aktivity nabízí mládežníkům i dospělým spolupráci na projektech, výměnách mládeže, Evropské dobrovolné službě, vzdělávacích kurzech, stážích, konferencích, metodických cestách, atd.

 

 

ZAPOJTE SE DO PROJEKTŮ

 • výměn mládeže, které umožňují mladým lidem ve věku 13 až 30 let pracovat na projektech v různých oblastech v mezinárodním prostředí, objevovat a poznávat nové sociální a kulturní skutečnosti
 • mezinárodních seminářů, školících kurzů, stáží, metodických cest, konferencí s cílem vzdělávání
  v profesním, odborném i osobnostním růstu v zahraničí i u nás

 

MŮŽETE ZÍSKAT

 • nové poznatky
 • vzájemnou výměnu zkušeností
 • rozvoj osobnosti i jazykových dovedností
 • získání pasu mládeže (Youthpass)
 • navázání nových kontaktů a získání nových přátel
 • kontakt s cizí kulturou a její poznání
 • rozvoj iniciativy a tvořivosti
 • rozvoj aktivního (evropského) občanství

 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem ve věku 18-30 let se zapojit do dobrovolnických projektů konaných v zemích Evropské Unie a  v dalších partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na nejrůznější oblasti jako kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii, …  

Od roku 2008 jsme akreditovanou vysílající, hostitelskou a koordinující organizací Akce 2 Evropské dobrovolné služby v rámci programu Mládež v akci.

Od roku 2009 hostujeme dobrovolníky z evropských zemí, kteří se podílí na následujících aktivitách:

 • pomáhají připravovat, organizovat a realizovat zájmové kroužky, akce, tábory, pobyty, výukové programy
 • podílí se na činnosti klubů mládeže, ICM a MaRC
 • připravují a realizují prezentace pro širokou veřejnost, školy i uzavřené skupiny na různá témata o své zemi, kultuře, zvycích i tradicích
 • nabízejí konverzaci v anglickém i rodném jazyce

V rámci této akreditace můžeme vysílat i české dobrovolníky do partnerských organizací v zahraničí až na 12 měsíců v rámci projektů zaměřené na různé oblasti.

JAK SE ZAPOJIT

Staňte se členem našeho mezinárodního týmu a my Vás budeme pravidelně informovat o všech možnostech Vašeho zapojení do zahraničních projektů.

 

 

  
 
 
 
 
 
TOPlist