VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚCHU |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2019

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚCHU

 

 

 

Název projektu: Vzděláváním k úspěchu;   

Registrační číslo projektu:CZ1.07/3.1.00/50.0154

Realizátor : Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91, Ivančice

Zahájení projektu:  1.10.2014

Ukončení projektu: 30.9. 2015

Partneři projektu:

Jihomoravský kraj : region Ivančicko

 1. Obec Nové Bránice
 2. Obec Čučice
 3. Obec Nová Ves
 4. Obec Moravské Bránice
 5. Obec Hlína
 6. Česká
 7. Rozseč nad Kunštátem
 8. Jamolice

 

Kraj Vysočina:  region Ivančicko

 1. Obec Dukovany

 2. Dolní Vilémovice

 3. Rouchovany
 4. Kožichovice

 

Záměr projektu:

Projekt Vzděláváním k úspěchu je zaměřen na vzdělávání občanů v obcích do 2000 obyvatel. Projekt bude realizován v Jihomoravském kraji v mikroregionu Ivančicko a v kraji Vysočina v mikroregionu Třebíčsko – z každé oblasti bylo vybráno 5 obcí. V každé obci budou realizovány vzdělávací semináře ze tří základních oblastí: digitální technologie, finanční gramotnost a základy podnikání. Cílovou skupinou projektu jsou ekonomicky aktivní občané, tedy ti, kteří jsou zaměstnání anebo již dosáhli určitého stupně vzdělání a na trh práce vstupují. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na ty účastníky, kterým mohou projektové aktivity napomoct k lepšímu uplatnění na trhu práce.

 

Klíčové aktivity:

 1. Odborná projektová konference
 2. Vzdělávání občanů      v oblasti digitálních technologií
 3. Vzdělávání občanů      v oblasti finanční gramotnosti
 4. Vzdělávání občanů      v oblasti základů podnikání
 5. Mobilní učebna pro vzdělávání      občanů

 

Cíle projektu:

 1. 1.      Hlavní cíl:
 • Prostřednictvím odborného vzdělávání zvýšit kompetence občanů malých obcí tak, aby se dokázali lépe uplatnit na trhu práce.
 1. 2.      Dílčí cíle:
 • Navázat spolupráci se starosty malých partnerských obcí a zpracovat společnou strategii cílové skupiny
 • Zrealizovat celkem 8 seminářů v každé obci.
 • Zajistit pro tyto semináře lektory, kteří již mají zkušenosti se vzděláváním dospělých, především pedagogických pracovníků.
 • Nabídnout účastníkům návazné konzultace s lektorem pro zpracování osobního akčního plánu.
 • Zařadit do seminářů prostor pro diskusi nad konkrétním zadáním účastníků a nad řešením jejich vlastních problémových situací.
 • Vést, motivovat účastníky seminářů k celoživotnímu vzdělávání;
 • Tvořit obsah seminářů interaktivně.

 

Realizované semináře:

Semináře budou realizovány ze tří oblastí:

 1. 1.      Vzdělávání občanů v oblasti digitálních technologií (1 seminář)
 • Seminář Základy práce s počítačem a sociální sítě (8 hodin) – jak počítač funguje, konkrétní programy – MS Excel, MS Word, Email, internetové prohlížeče, Skype, vypalování CD a DVD. Základy sociálních sítí – Facebook, LinkedIn: jak fungují, pravidla používání, tvorba profilů, zajímavé stránky.
 1. 2.      Vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti (3 semináře)
 • Seminář Hospodaření domácností, odpovědné zadlužování a prevence (8 hodin) – potřeba vedení rozpočtu, jeho sestavování, bankovní účet, platební karty, internetové platby, principy zodpovědného vedení rozpočtu, předcházení zadlužení, finanční produkty spojené se zadlužením se – kontokorenty, spotřební úvěr, nebankovní půjčky apod.
 • Seminář Spoření, investování a pojištění  (8 hodin) – spořící účty, terminované vklady, cenné papíry, výběr vhodného produktu, pojištění osob a věcí – výhody a nevýhody, pravidla výběru produktů směrem k finanční situaci domácnosti, rizika.
 • Seminář Já spotřebitel + smlouvy (8 hodin) – práva a povinnosti spotřebitele, spotřebitelské chování, doporučené postupy při uzavírání smluv, důsledky neplnění smluvních povinností.
 1. 3.      Vzdělávání občanů v oblasti základů podnikání (4 semináře)
 • Seminář Time management a podnikání (8 hodin) – práce s časem, prokrastinace a jak proti ní bojovat, rozlišování priorit, základní nástroje v práci s časem, metody zvládání času, plánování, stanovování cílů, vyhodnocování plánů, poslání, vize, akční plány.
 • Seminář Řešení konfliktů a prezentační dovednosti (8 hodin) – posílení komunikačních dovedností, prevence konfliktů, neverbální komunikace, slova a jejich vliv na konflikt, osobní prezentace, obsah projevu, stres a tréma, prezentační nástroje.
 • Marketing (8 hodin) – budování značky, trh a jeho dělení, základní analýzy, marketingový mix, Bostonská matice, zákaznický přístup, tvorba image organizace.
 • Legislativa, základy ekonomiky a účetnictví (8 hodin) – živnostenský zákon, daňové zákony, obchodní zákoník, pracovní právo, základy rozpočtování, základy účetnictví, daňová evidence, daňové přiznání, hmotný a nehmotný majetek.

 

Minimální počet účastníků všech seminářů: 10/seminář

Místo konání: pronajaté školící místnosti v jednotlivých obcích.

 

Možní účastníci:

 • Ekonomicky aktivní obyvatelé – uchazeči o zaměstnání, zaměstnaní, OSVČ.
 • Podmínkou je trvalé bydliště v obci.

 

Časový harmonogram:

 • Prosinec 2014 – příprava seminářů, pronájem místností, zajištění koordinátorů v jednotlivých obcích.
 • Leden květen 2015 – realizace seminářů.
 • Červen 2015 – vyhodnocení a uzavření projektu.

 

Ke stažení:

 

 AKTIVITY PROJEKTU : 

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ 
 
 
 
 
 
TOPlist