PROJEKTY - ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2019

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

PROJEKTY - ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

 

Název projektu: Rozšiřování kompetencí pedagogických pracovníků školských zařízeních v rámci zvyšování kvality i efektivity celkového vzdělávacího a výchovného procesu v Jihomoravském kraji pod záštitou SVČ Ivančice

Zkrácený název projektu: ROZŠIŘOVÁNÍ  KOMPETENCÍ  PEDAGOGŮ 

Registrační číslo projektu č. CZ.1.07/1.3.41/02.0028, GG OP VK Jihomoravského kraje 

Zahájení projektu: 1.3.2013

Ukončení projektu: 28.2.2015

Partneři projektu:

1. SVČ Ivančice

2. DDM Blansko

3. SVČ Rosice

4. SVČ Pohořelice

5. DDM Veselí nad Moravou

6. DDM Vyškov

7. DDM Znojmo

8. DDM Moravský Krumlov

Záměr projektu:

Projekt reaguje na potřeby Středisek volného času v jihomoravském kraji. Organizátorem
a realizátorem celého projektu je Středisko volného času Ivančice. Zaměření projektu jsou jednodenní - dvoudenní   vzdělávací semináře, které jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky. Nastavení kvality, hodnocení a certifikace „hvězd“ SVČ. Inovace ŠVP. Jednotlivé vzdělávací semináře jsou rozděleny do 6 klíčových aktivit:

Klíčové aktivity:

1. Podpora klíčových kompetencí u celých pedagogických týmů

2. Mentoring (ředitelů koučů a koordinátora ŠVP) v jednotlivých zapojených organizacích

3. Jazykové vzdělávání pro pedagogy

4. Realizace  jednorázových aktivit  dle zájmů pedagogů v SVČ

5. Podpora vedení tří-členného managementu v SVČ

6. Hodnocení  a certifikace kvality činnosti v SVČ na základě vypracovaných metodik

Cíle projektu:

  • podpořit proces zavádění změn = směřují k trvalému rozvoji SVČ /bude realizován prostřednictvím jednorázových seminářů a  mentoringu (pozorování a supervize) dle potřeb manažerských týmů  jednotlivých organizací
  • nastavit  hodnotící  systém kvality středisek volného času
  • dosáhnout kvalitního trvalého rozvoje středisek volného času
  • podpořit celkové vzdělávání  pedagogů v jejich osobnostním rozvoji a pozitivním přístupu
  • zlepšit jazykové dovedností pracovníků
  • propojit osobní konzultace i praktickou pomoc mentorů-kaučů, hodnotitelů a metodiků kvality
  • vytvořit dvě publikace: Metodika a příklady dobré praxe ŠVP v SVČ, Metodika hodnocení kvality a certifikace hvězd SVČ

 

AKTIVITY PROJEKTU :

Zahajovací konference a rozjezdový seminář strategického managementu 2.4. 2013   

- Informace k semináři 

- Přihláška  

Jak proběhl seminář   

- Fotogalerie


Vzdělávací seminář – Efektivní spolupráce u pedagogických kolektivů, pedagogický proces 13. – 16.5. 2013 

- informace k semináři

- Přihláška 

Jak proběhl seminář    

- Fotogalerie  


Vzdělávací seminář - Úvod do oblasti ŠVP a mentoringu 26.9.- 27.9. 2013

- Informace k semináři

- Přihláška 

Jak proběhl seminář    

- Fotogalerie  


Vzdělávací seminář - Organizování aktivit 14.10. 2013 

- Informace k semináři

- Přihláška 

Jak proběhl seminář

- Fotogalerie


Vzdělávací seminář - Manažerské minimum 14. – 15. listopadu 2013

- Informace k semináři

- Přihláška 

Jak proběhl seminář    

- Fotogalerie  


Přehled vzdělávacích seminářů na rok 2014  


Proběhlé aktivity 2013 


Vzdělávací seminář - Public relation (propagační strategie, mediální plán) 26.-27.2. 2014 

Informace k semináři

- Přihláška 

Jak proběhl seminář     

- Fotogalerie  


Vzdělávací seminář - Zvládání konfliktu a nepodlehnutí stresu 10.3. – 13.3. 2014  

- Informace k semináři

- Přihláška  

Jak proběhl seminář   

 - Fotogalerie


Vzdělávací seminář - Efektivní řízení porad, koncepce rozvoje vlastní organizace, zahraniční dobrovolníci 8. – 9. 4. 2014    

- Informace k semináři

- Přihláška

Jak proběhl seminář 

- Fotogalerie


Vzdělávací seminář - Outdoorové aktivity 2.6. 2014

- Informace k semináři

- Přihláška

- Jak proběhl seminář  

- Fotogalerie 


Vzdělávací seminář - Efektivní práce s dětmi a mládeží v kroužcích, burza nápadů 15.9. 2014 

- Informace k semináři  

- Přihláška  

- Jak proběhl seminář   

- Fotogalerie  


Vzdělávací seminář - Manažerská komunikace 9. 10. – 10.10.  2014 

- Informace k semináři 

- Přihláška 

- Jak proběhl seminář   

- Fotogalerie  


Vzdělávací seminář - Osobnostní rozvoj 21.11.2014

- Informace k semináři 

- Přihláška 

- Fotogalerie


  

Proběhlé aktivity 2014 


 

Závěrečná konference projektu 18.2. 2015   

- Informace 

- Přihláška  

- Jak proběhla konference   

- Fotogalerie   
 
 
 
 
 
TOPlist